Определение №60686/22.10.2021 по дело №2004/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което не е измерено цялото количество на доставената в обекта ел.енергия, възниква ли за доставчика вземане поради разликата между измереното и реално доставеното количество, въпреки че в релевантния период с решение № 1500/ 06.02.2017 г. по адм.д. № 2385/ 2016 г. на Върховен административен съд са отменени правилата по чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, с изключение на чл. чл. 48 – 51 от ПИКЕЕ?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на деветнадесети октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Геника Михайлова, Любка Андонова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2004 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Обжалвано е решение № 532/15.03.2020 г. по гр.д. № 3614/2020 г., с което Варненския окръжен съд, потвърждавайки решение №26012/21.08.2020 г. по гр.д. № 15380/2019 г. на Варненски районен съд, е признал за установено, че ищецът К. Д. Д. не дължи на ответника „Енерго-Про Продажби“ АД сумата 9 463.76 лв. – стойност на ел. енергия по фактура № [ЕГН]/19.09.2019 г., начислена след корекция на сметката за периода 12.10.2017 г. – 11.10.2018 г. за обект в [населено място], [улица], с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН].

Решението се обжалва от „Енерго-Про Продажби“ АД с искане да бъде допуснато до касационен контрол при основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3 (общо и допълнително) по следните въпроси (процесуалноправен и материалноправен): 1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора твърдения, доводи и възражения на страните, както и всички събрани доказателства? и 2. След отмяната на чл. 1 – чл. 47 и на чл. 52 – 56 от ПИКЕЕ с решение № 1500/ 06.02.2017 г. по адм.д. № 2385/ 2016 г. на петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпоредбите на чл. 48 – чл. 51 от ПИКЕЕ включително? Касаторът твърди, че въпросите са включени в предмета на обжалване, а въззивният съд ги е решил в противоречие с конкретни решения на ВКС, които цитира, евентуално – че повдигнатият материалноправен въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. По същество се оплаква, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено процесуално нарушение. Претендира разноските по делото.

Ответникът по касация К. Д. Д. възразява, че повдигнатите въпроси нямат претендираното значение, а решението е правилно. Претендира разноските в касационното производство.

... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №124/18.06.2019 по дело №2991/2018
  Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 г. и при действието само на чл. 48 ПИКЕЕ, чл. 49 ПИКЕЕ, чл. 50 ПИКЕЕ, чл.…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари