Определение №60685/08.10.2021 по дело №1612/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60685

  гр. София, 08.10.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 1612 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх. № 31395/15.02.2021 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), срещу въззивно решение № 10003/06.01.2021 г., постановено по възз. гр. д. № 1831/2020 г. на Софийския апелативен съд, с което е отхвърлено искането на касатора за отнемане в полза на държавата на паричната равностойност на незаконно придобито имущество в размер на 283 595,35 лв., представляваща левова равностойност на сума от 145 000 евро, преведена на 26.06.2007 г. от трето лице, по разплащателна сметка на ответника И. Б. П., открита в „Тексимбанк“ АД, която сума е изтеглена на 29.06.2007 г.

  В касационната жалба са изложени доводи за неправилност и необоснованост на въззивното решение – касационни основания по чл. 281, т.3 ГПК.

  В представеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационния контрол по следните въпроси: 1) Подлежат ли на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 ЗОПДНПИ (отм.), респ. чл. 151 от ЗПКОНПИ, постъпилите в патримониума на проверяваното лице суми, за които не се установява законово основание или източник, получени или внесени по сметки на проверяваното или свързаните с него лица, но неналични в края на проверявания период; 2) Паричните средства, внесени/преведени по банкови сметки, които не са налични в края на изследвания период, поради изтегляне на същите, представляват ли имущество на проверяваното и свързаните с него лица и участват ли във формиране на несъответствие по смисъла на ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ. Касаторът се позовава и на основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 3-то ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.

  Ответникът по жалбата – И. Б. П., представляван от назначения особен представител адв. Р. Ф., в писмен отговор изразява становище за неоснователност на касационната жалба. В отговора е обективирано искане на адв. Р. Ф. за присъждане на възнаграждение за осъщественото от него в качеството му на особен представител процесуално представителство на ответника по касационната жалба.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване акт на въззивен съд и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари