Определение №60684/13.12.2021 по дело №223/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60684

  София, 13.12.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България,ТК, първо търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети октомври две хиляди двадесет и първа, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева т.дело № 223/2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на

  „Нафтекс Петрол“ЕООД, [населено място]/н/ и касационна жалба на А. Н. Д. и К. Х. М., заедно упражняващи правомощията на синдик на Корпоративна търговска банка“АД, [населено място] / н/, срещу решение №233 от 06.08.2020г. по гр.д.779/19г. на Пловдивски апелативен съд.

  Ответната страна – „ Петрол холдинг“ АД /н/ чрез адв. Зв. Н., действаща като постоянен синдик, е на становище, че касационните жалби не следва да бъдат допуснати до касационно обжалване. Изложени са и подробни становища за тяхната неоснователност.

  Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, след като прецени данните по делото приема следното:

  По касационната жалба на „Нафтекс Петрол“ЕООД, [населено място]/н/:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  С изложението си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, касаторът, чрез пълномощника си – адв.Т. Т. е поддържал основание по чл.280, ал.2 предл. 2-ро ГПК, като е твърдял, че постановеното решение е недопустимо. По-конкретно е изложил разбирането си, че дружеството „Нафтекс Петрол“ ЕООД / н/ не е било пасивно легитимирано да отговаря по предявения иск с правно основание чл.647,ал.1,т.4 ТЗ, тъй като то не е било страна по материалното правоотношение, предмет на отменителния иск. Поддържано е и друго основание – липса на правен интерес у ищеца, поради това, че предмета на особения залог е отчужден в полза на трети лица, преди предявяване на иска, и то по реда на чл.516,ал.7 ГПК. Обосновавано е разбиране, че не съществува правна възможност правата по безналични акции, продадени на регулиран пазар да бъдат върнати в масата на несъстоятелността, а по този начин, според касатора била изключена и възможността ищецът да обоснове правен интерес от предявяване на отменителния иск. Поддържал е още, че срещу придобилите акции дружества е налице висящо съдебно производство, с което сделките за придобиването им са атакувани и едва след приключване на това производство, с което евентуално ще бъдат прогласени за нищожни борсовите сделки е налице правен интерес от водене на настоящето дело. Касаторът е формулирал следните въпроси – 1 „/При предявен иск по чл.647,ал.1, т.4 ТЗ за установяване на недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелността ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари