Определение №60683/13.12.2021 по дело №712/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За да се запази действието на особен залог по смисъла пар. 49 ПЗР ЗИДЗОЗ /ДВ бр. 105/30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г./, следва ли да се извърши подновяване на вписването, ако преди изтичане на срока по чл. 30, ал. 2 ЗОЗ е било насочено принудително изпълнение по реда на ГПК върху имуществото, предмет на залога, съответно извършено вписване в ЦРОЗ в тази връзка?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на десети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИРИНА ПЕТРОВА, ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 712 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

С определение № 224/09.12.2020 г. е било спряно производството по настоящото дело на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК до приключване на производството по к. д. № 9/2020 г. С оглед постановяване на решение по к. д. № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България, настоящото производство следва да бъде възобновено.

Образувано е по касационна жалба на лицата, осъществяващи функцията на синдик на „КТБ“ АД /н./, срещу решение № 2771/13.12.2019 г. по в. т. д. № 3 453/2019 г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено решение № 702/12.04.2019 г. по т. д. № 571/2018 г. на СГС за отхвърляне на предявения от касатора иск по чл. 694, ал. 2 ТЗ за установяване наличието на привилегия с източник договор за особен залог, вписан в Централния регистър на особените залози /ЦРОЗ/ на 23.03.2011 г.

Мотиви

В касационната жалба се излагат оплаквания за неправилност на въззивното решение. Достъп до касационен контрол се обосновава с предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3, както и тези по чл. 280, ал. 2, предл. III ГПК, свързани с приложението на § 5 ПЗР на ЗИДЗБН /обн. ДВ, бр. 22/13.03.2018 г., доп. ДВ, бр. 33/2019 г., в сила от 19.04.2019 г./. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК се поставят въпроси, които според касатора са обуславящи изводите на съда и са включени в предмета на спора. Въпросите са следните :

1. „Как следва да се тълкува и прилага разпоредбата на § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗБН /обн. ДВ, бр. 22/13.03.2018 г./? Дали предвиденото в § 5, ал. 3 ПЗР на ЗИДЗБН спиране на сроковете за действие на обезпеченията и възможността за тяхното подновяване е ограничено само до тези ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 185 от 10.12.2014 г. по търг. д. № 3199/2013 г.
  Може ли самостоятелен предмет на иска по чл.694 ТЗ да бъде съществуването на обезпечение на прието в производството по несъстоятелност вземане, когато с определението по чл.692, ал.4 ТЗ, вземане, предявено от кредитора като обезпечено, е прието от съда по несъстоятелността като необезпечено, или кредиторът следва да осъществи защитата си по…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 2/2013 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г.
  1. С кое действие принудителното изпълнение се насочва върху имущество на длъжника? Допустимо ли е налагането на запор или възбрана върху несеквестируема вещ? Кое изпълнително действие нарушава несеквестируемостта и трябва ли то да е предприето, за да упражни длъжникът правото си на жалба? До кой момент длъжникът може да упражни…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари