Определение №60676/13.12.2021 по дело №366/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60676

  гр. София, 13.12.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четвърти ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова т.д.№366 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от И. Н. С., чрез адв.М.Н. срещу решение №193 от 15.12.2020г. по в.т.д.№441/2020г. на Апелативен съд- Варна. С обжалваното решение е отменено решение №369 от 17.06.2020г. на Окръжен съд- Варна, постановено по т.д. №347/19г. в частта, с която е уважен искът на И. С., гражданка на Руската федерация, като е прието за установено по отношение на „Арсенал“ ЕООД, че вписаните с вписване №20131115164214 от 15.11.2013г. по партидата на дружеството обстоятелства по заявление обр.А4 с рег.№20131030093856 за прехвърляне на дружествени дялове, промяна на едноличния собственик на капитала и нов учредителен акт са несъществуващи, и вместо това е отхвърлен искът на И. Н. С., гражданка на Руската федерация срещу „Арсенал“ ЕООД, [населено място] с правно основание чл.29, ал.1, предл.трето ЗТРРЮЛНЦ за приемане за установено, че вписаните с вписване № 20131115164214 от 15.11.2013г. по партидата на дружеството обстоятелства по заявление обр.А4 с рег.№ 20131030093856 за прехвърляне на дружествени дялове, промяна на едноличния собственик на капитала и нов учредителен акт са несъществуващи поради липса на представителна власт на лицето, представлявало едноличния собственик на капитала, като на ответника са присъдени направените съдебни разноски.

  В касационната жалба се твърди, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон и необоснованост. Касаторката оспорва основния извод на съда, че пълномощното, с което е упълномощила В. П. да я представлява като физическо лице и управител и едноличен собственик на капитала на „Арсенал“ ЕООД е изрично по смисъла на чл.114, ал.2 ТЗ, чл.129, ал.1 вр. чл.122 ТЗ, респ. че не е налице хипотезата на невзето решение от едноличния собственик на капитала за прехвърляне на дружествените му дялове, приемане на нов съдружник и приемане на нов учредителен акт. Моли да бъде отменено решението на въззивния съд и искът с правно основание чл.29, ал.1 ЗТРРЮЛНЦ да бъде уважен.

  Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2, пр.3 ГПК. В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът поддържа, че съдът се е произнесъл по значимите за изхода на спора правни въпроси:

  „1. Дали представеното пълномощно от дата 7.04.2011г., рег. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари