Определение №60673/10.12.2021 по дело №56/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно правомощията на въззивния съд при констатирана нередовност на исковата молба.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на осемнадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ:
Вероника Николова, Мадлена Желева

при секретаря …………, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т. дело № 56 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“ АД, [населено място], и по касационна жалба на М. И. И. и И. В. И., и двамата от [населено място], срещу решение № 100197/20.07.2020 г., постановено по в.т.д. № 361/2019 г. на Великотърновски апелативен съд, с което след отмяна на решение № 45/17.06.2019 г. по т.д. № 39/2018 г. на Ловешки окръжен съд М. И. И. и И. В. И. са осъдени на основание чл.79 ЗЗД във връзка с чл.430 ТЗ да заплатят солидарно на „Юробанк България“ АД сумата от 108 273,12 швейцарски франка, представляваща част от дължима главница по договор за кредит за покупка на недвижим имот HL41579/28.07.2008 г., ведно със законната лихва от 02.04.2018 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 300 лв. нотариални такси, като предявените искове по чл.79 ЗЗД във връзка с чл.430 ТЗ са отхвърлени за горницата над 108 273,12 швейцарски франка до пълния предявен размер от 146 620,49 швейцарски франка, представляващи част от дължимата главница по договора за кредит.

Касаторът „Юробанк България“ АД обжалва въззивното решение в отхвърлената част на исковете до предявения размер от 146 620,49 швейцарски франка. Поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационно обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 ГПК и чл. 280, ал.2, пр.3 ГПК.

Касаторите М. И. И. и И. В. И. обжалват въззивното решение в уважената част на претенцията в размер на 108 273,12 швейцарски франка. Поддържат, че решението е недопустимо, евентуално неправилно, а допускането на касационно обжалване основават на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 и чл. 280, ал.2, пр.3 ГПК.

Всяка от страните не изразява становище по касационната жалба на насрещната страна.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационните жалби и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за установено, че между страните е възникнало облигационно правоотношение по договор за кредит за покупка на недвижим имот HL41579/28.07.2008 г., по силата на който „Юробанк България“ АД ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г.
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2001 г. от 17.07.2001 г. по тълк. д. № 1/2001 г.
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение
  Решение № 208 от 28.11.2013 г. по търг. д. № 787/2012 г.
  Относно допустимостта на обжалваното решение и нередовността на исковата молба, поради вътрешно противоречие между обстоятелствена част и петитум и задължителните указания на ТР по т.д. № 1/ 2000г. на ОСГК на ВКС.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 23 от 07.07.2016 г. по т. д. № 3686 / 2014 г.
  Съдът следи ли служебно за нищожност, поради неравноправност на клаузи в договор, чието изпълнение се претендира, или следва да се произнесе по този въпрос само по възражение на ответника, направено в срока за отговор на исковата молба?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №232/05.01.2017 по дело №2416/2015
  Следва ли въззивният съд да разгледа възражения за нищожност на договор за кредит, сключен при общи условия между небанкова институция и физическо лице, с посочено основание за неравноправен характер на клаузите поради противоречие със Закона за защита на потребителите и Закона за задълженията и договорите, когато това възражение е направено…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №87/16.11.2020 по дело №2165/2019
  Относно задължението на въззивния съд да следи служебно за наличие по делото на фактически и/или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на клауза/и в потребителски договор.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари