Определение №60671/10.12.2021 по дело №1814/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по т. д. № 1814/2020 г., стр. 6/6

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60671

  София, 10.12.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1814 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца „Велде България“ АД срещу въззивно решение на Великотърновски апелативен съд.

  Ответникът „ВиК Стенето“ ЕООД оспорва жалбата.

  По допускането на касационно обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  Въззивният съд е приел за установено, че между страните е бил сключен на 01.08.2005 г. договор за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадни води от предприятието на ищеца срещу съответно възнаграждение, определяемо в частта относно пречистването и съобразно степента на замърсеност. Действието на договора не било ограничено от срок, а в чл. 31 от същия била предвидена възможност прекратяването му да се поиска с 30-дневно предизвестие.

  По заявеното от ответника възражение за извършено от същия прекратяване на договора на основание тази уговорка въззивният съд е приел, че изразената в чл. 31 воля на страните е прекратяването на договора да настъпи с изтичане на предвидения срок на предизвестието, без да е необходимо и задължително постигането на отделно съгласие за прекратяването. Възприетото тълкуване на уговорката е обосновал със съображението, че изискването за съгласие противоречи и обезсмисля предвидения срок, и обратно - че уговарянето на срок предполага настъпването на определени последици - прекратяване на облигационната връзка между страните с изтичането му.

  Съдът е отхвърлил като неоснователни възраженията на ищеца за нищожност на уговорката по чл. 31 е нищожна като противоречаща на закона и добрите нрави, доколкото същата съответства на чл. 20а, ал.2 ЗЗД (предварително уговорен начин на прекратяване), както и на специалните норми на ЗРВКУ и Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. В частност въззивният съд е приел, че независимо че осъществяваната от ответника дейност е в обществен интерес, това не ограничава правото на изпълнителя да прекрати договор с потребител като противоречащо на добросъвестността, тъй като съгласно специалната нормативна уредба отношенията с потребителите се уреждат при общи условия, като е допустимо и индивидуално договаряне в отклонение от тях.

  По-нататък съдът е приел, че след прекратяването на договора, настъпило на 05.08.2013 г., ответникът е продължил предоставянето на услугата, а възложителят - заплащането й, като за периода след тази дата страните ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари