Определение №60662/23.12.2021 по дело №386/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос
Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

7

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№60662

гр. София,23.12.2021 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на тридесети ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 386 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на И. Г. И. и Й. Т. И., представлявани от адв. И. С., срещу решение № 260068 от 26.10.2020г. по в.т.д. № 288/2020г. на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдено решение № 130 от 08.11.2019г. по гр.д. № 79/2019г. на Силистренски окръжен съд. С потвърденото първоинстанционно решение е прогласена по отношение на кредитора „Райфайзенбанк /България/” ЕАД недействителността на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 73, том IV, рег. № 3407, дело 503 от 12.05.2014г. по описа на нотариус Р. Т., рег. № 105 на Нотариалната камара, с район на действие [населено място], сключен между И. Г. И. и Й. Т. И., от една страна, като праводатели, а като приобретател, третия ответник И. И. Г., по силата на който прехвърлителите са се разпоредили в полза на третия ответник с описания недвижим имот, представляващ апартамент, находящ се в [населено място], [улица], етаж 2 с идентификатор № 66425.501.2659.1.2 и застроена площ от 256,16 кв.м., заедно със съответните идеални части на сградата с идентификатор № 66245.501.2659.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РЛ-18-66/02.06.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-17/27.10.2008г. на началник на СГКК – Силистра, и ответниците са осъдени да заплатят на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД сумата 425,04 лева, представляваща разноски по делото, както и сумата 300 лева – юрисконсултско възнаграждение.

Касаторите поддържат, че обжалваното решение е неправилно поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон, както и необоснованост. Намират за неправилен извода на въззивния съд, че в случая е без значение изследването на знанието за увреждането на кредитора, за необоснован извода за наличие на останалите елементи от фактическия състав на чл.135 ЗЗД и за недопустимо прилагането на презумпцията на чл.135, ал.2 ЗЗД. Сочат, че не са пасивно материалноправно легитимирани да отговарят като длъжници по предявения отменителен иск с оглед акцесорния характер на отговорността им. В изложението си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторите правят искане за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари