Определение №60659/17.08.2021 по дело №1261/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60659

  София, 17.08.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Светла Димитрова гр.д. № 1261 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 187 от 12.02.2021 г. от А. Р. Я. от [населено място], чрез пълномощника си адв. С. П. от АК-Пловдив, против въззивно решение № 919­ от 08.12.2020 г., постановено по в.гр.д. № 2108/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, ХІV състав, с което като е потвърдено решение № 172 от 15.07.2020 г. по гр.д. № 238/2019 г. на Карловския районен съд, са отхвърлени предявените от А. Р. Я. срещу Туристическо дружество „Васил Левски“ [населено място], искове с правно основание чл. 213, вр. с чл. 350, ал. 1 КТ и чл. 86 ЗЗД. Релевира касационните основания за отмяна на въззивното решение по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, касаторката поддържа, че с постановеното решение на въззивния съд, с което са отхвърлени предявените искове, съдът се е произнесъл по правни въпроси от материално и процесуално естество, решени в противоречие с практиката на ВКС, решавани противоречиво от съдилищата и чието разрешаване е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ГПК. Изведените правни въпроси от материално естество, с твърдението, че са обусловили изхода на спора, са – отговаря ли работодател за трудовите правоотношения с възстановен на работа работник, ако междувременно е отдал под наем за определен срок сграда или обект, в който е работил възстановения работник; трябва ли да се прави разграничение по отношение на трудовото правоотношение при отдаване под наем на сграда от един субект на друг според правната природа на договора – има ли значение дали обектът преди отдаването под наем е бил рентабилен и е отдаден под наем от работодателя, за да извършва стопанска дейност или за да се охранява; длъжен ли е наемател на обект да отговаря за възстановяване на трудовото правоотношение с работник на наемодателя, когато поема сграда/обект, който не работи и в него няма работници; има ли значение за запазване/преминаване на трудовото правоотношение трайността на прехвърлянето на ползването на един обект под наем; какъв би трябвало да бъде минималния срок, за който наемане на обект без работници в него би ангажирал наемателя да приема на работа възстановен работник; срочният характер на отдаването под наем ангажира ли работодателят да изчака изтичането му/ и ако да – за какъв остатък от договора/ и през това време да потърси друга работа на работника; има ли значение дали същият работодател има други обекти, в които може да възстанови на същата или подобна длъжност работника. По тези въпроси не сочи какво е основанието по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване. Изведените въпроси от процесуално естество, с твърдението, че са от значение за изхода на спора, са: допустимо ли е съдът при едни и същи факти и твърдения на едни и същи страни по спор за обезщетение за недопускане на работник на работа след възстановяването от съда, да разглежда в едно повторно дело за обезщетение за последващ период възражение за несъществуване на трудови правоотношения от страна на работодателя към момента на водене на второто дело; допустимо ли е съдът да разглежда иск за „произнасяне…. относно несъществуването на оспореното от нас и твърдяно в исковата молба трудово правоотношение между А. Я.… и ТД“Васил Левски“ [населено място]…“, а да се произнася затова не към момента на водене на второто дело, а

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари