Определение №60658/17.08.2021 по дело №932/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60658

  София, 17.08.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети май, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Светла Димитрова гр.д. № 932 описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 260025 от 04.01.2021 г. от В. К. Щ. от [населено място], чрез пълномощника си адв. П. Г. от АК-Пазарджик, против въззивно решение № 260097 от 23.11.2020 г., постановено по в.гр.д. № 668/2020 г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което като е потвърдено решение № 569 от 22.07.2020 г. по гр.д. № 1269/2019 г. на Пещерския районен съд, е отхвърлен като неоснователен предявеният от В. К. Щ. против ЕТ“Ангелов – Иван Ангелов“ [населено място], иск с правно основание чл. 222, ал. 3 КТ, за сумата от 5 851,14 лв., представляваща обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на шест брутни трудови възнаграждения, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.05.2019 г. до окончателното й изплащане и са присъдени разноски. Релевира касационните основания за отмяна на въззивното решение по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В изложение на основанията за допускане на касационното обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторката поддържа, че с постановеното въззивно решение, с което е отхвърлен предявеният срещу ответника иск с правно основание чл. 223, ал. 3 КТ, въззивният съд се е произнесъл по правни въпроси от материално и процесуално естество, значими за изхода на спора, в противоречие с практиката на ВКС и които са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото – основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, като се е позовала на решение № 15 от 02.02.2016 г. по гр.д. № 2520/2015 г. на ВКС, ІІІ г.о., решение № 206 от 31.07.2015 г. по гр.д. № 6832/2014 г. на ВКС, ІV г.о., решение № 800 от 22.03.2011 г. по гр.д. № 776/2009 г. на ВКС, ІV г.о., решение № 135 от 21.06.2019 г. по гр.д. № 165/2019 г. на ВКС, ІІІ г.о., постановени по реда на чл. 290 ГПК и решение № 1501 от 03.10.2005 г. по гр.д. № 1044/2003 г. на ВКС, ІІІ г.о., постановено по стария процесуален ред. Поставените правни въпроси са: 1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към предмета на спора доказателства в тяхната цялост в мотивите си и да формира изводите си след съвкупната им преценка или може да се позове само на избрана част от доказателствата, без да изложи съображения защо отхвърля като недостоверни останалите; 2. Длъжен ли е съдът да изложи мотиви при приложението на чл. `172 ГПК относно свидетелите и следва ли при направено оплакване относно достоверността на събраните от първоинстанционния съд показания и противоречието им със събраните писмени доказателства да направи допълнителна преценка дали показанията противоречат на определени писмени доказателства и да прецени заинтересоваността на свидетеля, който е в трудово правоотношение с работодателя/страна по делото/; 3. Следва ли ищецът при предявен иск по чл. 222, ал. 3 КТ да излага обстоятелства в исковата молба за причините, поради което спорът между страните не е разрешен доброволно и длъжен ли е работникът/служителят да представя доказателства пред съда, че надлежно е поканил работодателя за заплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ и непредставянето на такава покана влияе ли на допустимостта и основателността на претенцията; 4. Длъжен ли е работодателят да начисли в разплащателна ведомост дължимото обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и към коя дата/месец е длъжен да го начисли

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари