Определение №60656/06.08.2021 по дело №4067/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60656

  София, 06.08.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети март , две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател : ЕМИЛ ТОМОВ

  Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  изслуша докладваното от съдията Емил Томов

  гр. дело №4067/2020 г.

  Производството е по чл. 288 от ГПК .

  Образувано е по касационна жалба на Е. И. К., адвокат от АК-С., срещу въззивно решение 260000 от 12.08.2020г по в. гр.д №470/2019г на Варненски АС, постановено при повторното разглеждане на делото на въззивна инстанция .

  С решение № 103/17.09.2019 г. по гр.д.№ 221/18 г. на ВКС , ІV г.о. е отменено решение № 128/4.10.-2017 г. по в.гр.д.№ 185/17 г. на Апелативен съд – Варна и делото е върнато за ново разглеждане,като е посочено,че по определени въпроси приложимият материален закон е на Р. Румъния и са дадени указания за извършването на нови съдопроизводствени действия.

  Уважени са субективно съединени искове срещу ответницата ,предявени от трима ищци в частичен размер от по 25100 лв ,за обезщетение на основание чл. 51 от Закона за адвокатурата за небрежно водена от нея нея като адвокат и довереник работа , за която е упълномощена и е сключен договор. Отменено е решение от 16.ІІ.2017г. по гр.д. №192/2016г на Разградския окръжен съд ,като в частите му по претенциите за присъждане на обезщетение за имуществени вреди въззивният съд е постановил друго.Касаторката е осъдена да заплати на В. Г., на Д. З. и на З. З. чрез неговата майка и законна представителка В. Г. по 25100лв. /предявени частично от по 120000лв./обезщетение за вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от изгубената възможност да получат застрахователно обезщетение за претърпени болки и страдания от смъртта на 28.ХІ.2008г. на Ю. З. И. – съпруг и баща на ищците, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба.Потвърдено е първоинстанционното решение в отхвърлителните части ,за присъждане на законна лихва върху главниците, считано от 28.ХІ.2008г. до датата на подаването на исковата молба. Решението е постановено при участие на застраховател за риска професионална отговорност на ответницата ЗАД „Булстрад Виена Иншуърънс груп”АД,като трето лице помагач.

  Ищците са наследници по закон - преживяла съпруга и низходящи на починалия при ПТП Ю. З. И. .Произшествието е настъпило на територията на Р.Румъния в [населено място] и е причинено от водач на товарен автомобил рег.№АВ-14-SCM, застрахован в SC „Unita Vienna” за риска „гражданска отговорност“ при издадена застрахователна полица RO/12/S5/KX номер 00315826. Според протокола от произшествието водачът е застрахован за ГО ,полицата сочи при румънския застраховател„Унита Виена Иншурънс Груп”.Деянието е по непредпазливост,за което виновният водач,румънски гражданин, е осъден с присъда на румънски наказателен съд,влязла в сила на 10.05.2010 г. Докато наказателното дело(по които ищците не са се конституирали пред съответния съд в Р. Румъния)е било още висящо ,те са сключили процесния договор с адв.К. на 13.05.2009г с предмет да ги консултира и подпомага във връзка с получаване на застрахователно обезщетение по застраховката ГО „при съответната застрахователна компания и /или гаранционен фонд“ и за завеждане на претенция вкл.съдебни искове и получаване на застрахователното обезщетение.Посочени са застрахователят на виновния водач, полицата и др. известни тогава данни.На 15.05.2009г е дадено пълномощно с най-широко овластяване за представителство пред застрахователна компания и за подписване на споразумения,за предяваване и оттегляне искове.На 23.08.2013г страните подписали анекс, с който прекратявят договора за консултантска услуга.Ответницата насочила доверителите си към трето лице ,което да поеме работата - свидетелят О. К. ,който не е адвокат.Ищците сключили с него аналогичен по форма договор-за консултанстка услуга.Разпитан като свидетел същият заявил ,че не могъл да помогне, тъй като давността била изтекла.На 24.08. 2016г наследиците завеждат искове за вреди срещу ответницата,предвид професионалната й отговорност по чл. 2 , ал.2 и чл. 40, ал2 ЗА.Безспорно е установено ,че за срока на действие на договора последната е депозирала две искови молби ,по които образуваните съдебни производства са прекратени.Производството по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари