Определение №60655/03.08.2021 по дело №4776/2016


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали в ТР №5/2015 г. на ОСГК са тълкувани всички хипотези на отговорност на съдилищата за вреди, включително за отговорност на националния съд при нарушаване правото на ЕС? Допустимо ли е посредством тълкувателни решения, задължителни за съдилищата, държавите - членки да изключват отговорността на съдебните органи за вреди от нарушаване правото на ЕС?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на осми юли две хиляди и двадесет и първа година в състав:

Председател:
ЕМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

изслуша докладваното от съдията Томов гр. дело №4776/2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. В. Т. чрез адв. К. Б. , срещу решение №1132 от 03.06.2016г по в.гр.д № 812/2016 г на Софийски апелативен съд , с което е потвърдено решение №5418 от 24.18.2015г по гр.д. № 227/2014г на Благоевградски окръжен съд .Отхвърлен е иск на настоящия касатор за обезщетение на неимуществени вреди в размер на 180 000 лева от нарушаване на правото на ЕС, чрез бездействия на посочения като ответник Окръжен съд Кюстендил при издадена от този съд Европейска заповед за арест (ЕЗА) в производство , приключило с постановяването на осъдителна присъда . След влизане в сила на присъдата ищецът е бил задържан в Кралство Испания и предаден на българските власти при обстоятелства ,довели до невъзможност за него да се ползва от правата по Рамково решение 2002/584/ПВР при задържането му в друга страна- членка. В реда на хронологията се сочи ,че с определение от 27.11.2007г по н.о.х.д № 148/2005г на Кюстендилски ОС,е била издадена ЕЗА с цел «провеждане на наказателно преследване» срещу ищеца . Твърди се нарушаване правото на ЕС, тъй като след постановяване , респ след взизане в сила на присъдата Кюстендилски ОС не издава нова заповед за арест (ЕЗА) в която да се отрази ,че исканото за задържане вече е с различна цел ,а именно «привеждане в изпълнение на наложеното наказание»(т.1.8 и т. 5.2 раздел пети от исковата молба ). Според твърденията в исковата молба, в изпълнение именно на ЕЗА ,издадена с цел «провеждане на наказателно преследване», ищецът е задържан на 05.12.2011г в Кралство Испания ,и предаден на българските власти за привеждане в изпълнение на наложено наказание (т.1.9 от и. м.). Приведен е в затвора [населено място] , където изтърпява наказанието и понастоящем. Възобновяване на делото е отказано .Така ищецът счита ,че е лишен от правата си по чл. 4а т.1,б.»г» и т.3 създадени с Рамково решение 2009/299 ПВР на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/584 ПВР на Съвета ,по- специално от възможността да поиска от испанския съд да упражни правомощията си като откаже да изпълни ЕЗА(т.1.10 от исковата молба ) ,освен това е увреден при изпълнение на ЕЗА поради противоречие с гаранциите по цитирания текст на Рамковото решение , като е бил лишен от право да поиска възобновяване на съдебното производство ,водено срещу него (т.1.12 ,и-м.) на основание ,по което възобновяване не може да бъде отказано. Не са били дадени гаранции от българската държава за възобновяване на производството , съответно в последствие възобновяване на делото е отказано.Гаранциите по §4а от Рамковото решение,в случаите на ЕЗА, издадени въз основа на задочно постановени присъди, испанският съд не е могъл обективно да приложи в неговия случай , тъй като не е бил уведомен за издаването на задочна присъда срещу ищеца. На следващо място, ищецът Т. изтъква лишаване от възможността да поска от испанската държава да му бъде дадена възможност да изтърпи наказанието си в страната , с която има трайно установени връзки - нарушено е пряко произтичащо от общностното право( чл. 4 т.6 от РР 2002/584/ПНР ) субективно право на ищеца.

От нарушаване на посочените права се заявяват неимуществени вреди , акцентира се задължението на държавите по силата на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари