Определение №60653/02.08.2021 по дело №1100/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Относно развалянето на договора за гледане и издръжка.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Членове:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като изслуша докладваното от председателя Светла Димитрова гр.д. № 1100/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

История на спора

Постъпила е касационна жалба с вх. № 30660/25.01.2021 г. от А. И. Д. от [населено място], чрез процесуалния й представител адв. В. К. от АК-София против въззивно решение № 12503 от 17.12.2020 г., постановено по в.гр.д. № 6122/2019 г. по описа на Софийския апелативен съд, Гражданско отделение, VIII въззивен състав, с което като е потвърдено решение № 6139 от 19.08.2019 г., постановено по гр.д. № 5961/2018 г. по описа на Софийски градски съд, Първо гражданско отделение, е отхвърлен предявеният от А. И. Д. против Е. И. А. от [населено място], иск с правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, за който е съставен нотариален акт № ..., том .., peг. № ..., дело № ../.. г. на нотариус peг. № 367 на НК/погрешно посочен в диспозитива на първоинстанционното решение – нотариален акт № ..., том ..., рег. № ..., дело № .../.. г. на нотариус рег. № 003 на НК, която грешка е повторена и в мотивите на въззивното решение/, до размера на 1/6 ид. ч. от описания в него недвижим имот.

В касационната жалба се релевират доводи за неправилност на въззивното решение, поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационни въпроси

В изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторката поддържа, че в постановеното решение на въззивния съд, с което е отхвърлен предявеният иск, съдът се е произнесъл по правни въпроси от значение за изхода на делото, които са решени в противоречие със задължителната практика на ВКС и ВС в тълкувателни решения и постановления, основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Подържа се и основанието по чл. 280, ал. 2 пр. 3 ГПК – очевидна неправилност на решението. Поставени са следните правни въпроси, с твърдението, че са от значение за изхода на спора, по които се е произнесъл въззивният съд, а именно: 1/ Длъжен ли е съдът да извърши преценка на всички доказателства по делото в съвкупност и връзка при изграждане на решаващия извод; 2/ Длъжен ли е съдът да посочи защо дава тежест на едни доказателства и защо не възприема други, събрани по реда на ГПК доказателства при изграждане на решаващия извод; 3/ Длъжен ли е съдът да обсъди поотделно и в тяхната съвкупност и взаимовръзка всички събрани по делото доказателства при изграждане на решаващия извод. Позовава се на противоречие с ТР № 1/2001 г., т. 19 на ВКС, ОСГК, решение № 250/2012 по гр.д. № 1504/2011 г. на ВКС, III г.о.; решение № 508/2010 г. по гр. д. № 1411/2009 г. на ВКС, III г.о.; решение № 236/2011 по гр.д. № 664/2010 г. на ВКС, I г.о.; решение № 65/2010 по гр.д. № 4216/2008 на ВКС, IV г.о.; решение № 1318/2009 г. по гр. д. 5641/2007 г. на ВКС, II г.о., постановени по реда на чл. 290 ГПК и сл. и по стария процесуален ред.

Ответникът по жалбата Е. И. А. от [населено място], чрез пълномощника си адв. Д. А. от АК-София е изразил становище за неоснователност на касационната жалба, както и за липсата на заявените основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280 ГПК, ал. 1 и ал. 2, в писмен отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Светла Димитрова е родена на 26 септември 1956 г. в гр. Тетевен. Завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. В периода 1979 – 1980 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1980 г. до 1982 г. е младши съдия в Окръжен съд – Ловеч. От 1982 г. до 1985 г. е съдия в Районен съд – Тетевен, а в периода 1985 – 1992 г. работи като съдия в Софийския районен съд, след което от 1992 г. до 1998 г. правораздава в Софийския градски съд. В периода 1997 – 1998 г. е член на Висшия съдебен съвет. В Софийския апелативен съд работи в периода 1998 – 2006 г. От 2006 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2016 г. е председател на Трето гражданско отделение. В периода 2003 – 2007 г. е член на централните избирателни комисии за избори на народни представители, на президент и вицепрезидент на Република България и местни избори, а в периода 2007 – 2009 г. с укази на президента на Република България е назначавана за председател на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за местни избори. На 20.02.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари