Определение №60652/02.08.2021 по дело №999/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

За характера на иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ за признаване на уволнението за незаконно и относно критериите за определяне на дисциплинарното наказание.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести май, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Членове:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като изслуша докладваното от председателя Светла Димитрова гр.д. № 999/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

История на спора

Постъпила е касационна жалба с вх. № 266383 от 07.12.2020 г. от Л. Б. Б. от [населено място], област Бургас, чрез процесуалния му представител адв. Д. М. от АК – Варна, против въззивно решение № IV-269 от 02.11.2020 г., постановено по в.гр.д. № 2324/2020 г. по описа на Бургаския окръжен съд, с което като е потвърдено решение № 260121 от 26.08.2020 г., постановено по гр.д. № 2799/2020 г. по описа на Районен съд - Бургас, са отхвърлени исковете за защита срещу незаконно уволнение на касатора против Регионална дирекция по горите, [населено място], а именно: за обявяване за незаконно и отмяна на дисциплинарното уволнение на ищеца, наложено му със Заповед № РД 18-03/19.05.2020 г.; за възстановяването му на заеманата от него длъжност преди уволнението – „главен специалист, горски инспектор”, както и за осъждане на ответника да заплати на ищеца обезщетение за принудителна безработица поради незаконното уволнение, в общ размер от 5 100 лв., за периода 20.05.2020 г. - 20.11.2020 г., ведно с обезщетение в размер на законната лихва за забавено плащане на главницата, начиная от предявяване на иска – 09.06.2020 г. до окончателното й изплащане.

В касационната жалба се релевират доводи за неправилност на въззивното решение, поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

В изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът поддържа, че в постановеното решение на въззивния съд, с което са отхвърлени предявените искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3, съдът се е произнесъл по правни въпроси от значение за изхода на делото, които имат значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото - основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Подържа се и основанието по чл. 280, ал. 2 пр. 3 ГПК – очевидна неправилност на решението. Поставени са следните правни въпроси с твърдението, че са значими за изхода на спора, по които се е произнесъл въззивният съд, а именно: 1/ Има ли доказателствена стойност видеозапис при установяване на нарушение на трудовата дисциплина 2/ По отношение на приложението на чл. 189 КТ за съответствието между извършеното нарушение и наложеното дисциплинарно наказание и относно критериите за преценка на тежестта на нарушението.

Ответникът по жалбата Регионална дирекция по горите – Бургас, представлявана от инж. М. К., чрез юрк. Т. С., е изразил становище за нейната неоснователност, както и за липсата на заявените основания за допускане на касационното обжалване по поставените правни въпроси в писмен отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция.

Мотиви

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение, като взе предвид изложените основания за допускане на касационно обжалване и като провери данните по делото, констатира следното:

Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивен съд - неоценяеми искове по чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 и т. 2 и обусловен от първия оценяем иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ, поради което се явява допустима. Същата е подадена в срока по чл. 283 ГПК и е редовна.

За да постанови обжалваното решение,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Светла Димитрова е родена на 26 септември 1956 г. в гр. Тетевен. Завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. В периода 1979 – 1980 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1980 г. до 1982 г. е младши съдия в Окръжен съд – Ловеч. От 1982 г. до 1985 г. е съдия в Районен съд – Тетевен, а в периода 1985 – 1992 г. работи като съдия в Софийския районен съд, след което от 1992 г. до 1998 г. правораздава в Софийския градски съд. В периода 1997 – 1998 г. е член на Висшия съдебен съвет. В Софийския апелативен съд работи в периода 1998 – 2006 г. От 2006 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2016 г. е председател на Трето гражданско отделение. В периода 2003 – 2007 г. е член на централните избирателни комисии за избори на народни представители, на президент и вицепрезидент на Република България и местни избори, а в периода 2007 – 2009 г. с укази на президента на Република България е назначавана за председател на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за местни избори. На 20.02.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари