Определение №60651/02.08.2021 по дело №3735/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  12

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60651

  гр. София, 02.08.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр. д. № 3735 от 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  С въззивно решение № 11767 от 04.08.2020 г., постановено по в. гр. д. № 6030/2019 г., Софийски апелативен съд е отменил решение № 5207 от 10.07.2019 г., постановено по гр. д. № 6447/2017 г. на СГС, I ГО, 6 състав в частите, с които: 1/ е прогласена нищожността на клаузите на чл. 2, ал. 1, чл. 2, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 – само относно валутата, в която се погасява кредитът, от Договор за кредит HL43387 от 19.09.2008 г., както и нищожността на чл. 2, ал. 1 от Договор за рефинансиране HL 59398 от 08.11.2012 г.; 2/ „Юробанк България“ АД е осъдена да заплати на Г. С. разликата над 3123,75 лв. до 3373,79 лв. – недължимо платена сума по договор за рефинансиране HL 59398 от 08.11.2012 г. за периода 08.11.2012 г. – 25.05.2017 г.; 3/ Г. С. е осъден да заплати на „Юробанк България“ АД разноски над 4263,55 лв.; 4/ „Юробанк България“ АД е осъдена да заплати в полза на държавата такса над 732,50 лв.

  Вместо това въззивният съд е отхвърлил предявения от Г. С. срещу „Юробанк България“ АД иск с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД във вр. с чл. 143 и чл. 146, ал. 1 ЗЗП за прогласяване нищожност на клаузите на чл. 2, ал. 1, чл. 2, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 – само относно валутата, в която се погасява кредитът, от Договор за кредит HL43387 от 19.09.2008 г., както и нищожността на чл. 2, ал. 1 от Договор за рефинансиране HL 59398 от 08.11.2012 г., както и предявения от Г. С. срещу „Юробанк България“ АД иск с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД за заплащане на разликата над 3123,75 лв. до 3373,79 лв. – недължимо платена сума по договор за рефинансиране HL59398 от 08.11.2012 г. за периода 08.11.2012 г. – 25.05.2017 г.

  Решението е потвърдено в останалите му обжалвани части, с които: 1/ е прогласена нищожността на чл. 3, ал. 5, чл. 6, ал. 2, изр. 2, чл. 12, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 и 3 от Договор HL43387 от 19.09.2008 г. и на чл. 3, ал. 6, чл. 6, ал. 4, чл. 12, ал. 1, чл. 22 и последната клауза на стр. 8 от Договор HL59398 от 08.11.2012 г.; 2/ е отхвърлен като неоснователен искът за прогласяване нищожността на чл. 1, ал. 1 от Договор HL59398 от 08.11.2012 г.; 3/ са отхвърлени като неоснователни исковете по чл. 430, ал. 1 ТЗ във вр. с чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за осъждане на „Юробанк България“ АД да предаде на ищеца сумата от 63506,08 лв., представляваща разлика между реалната главница по Договор HL59398 от 08.11.2012 г. в първоначалните му условия и тази, която е отпусната по силата на втория договор, както и за сумата от 29093,36 лв. – лихва за периода 08.11.2012 г. до датата на подаване на исковата молба.;4. е отхвърлена като неоснователна претенцията по чл.55 ЗЗД за разликата над 3373,79лв. до 7000лв. Втората инстанция е осъдила Г. С. да заплати на „Юробанк България“ АД разноски в размер 4635,31 лв.

  Касационна жалба е подадена от „Юробанк България“ АД, чрез адв. С. Ц. от САК, против въззивното решение в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение в частите му досежно прогласяването нищожността на клаузите на чл. 6, ал. 2, изр. 2 и чл.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари