Определение №60648/26.07.2021 по дело №1229/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60648

  София, 26.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  разгледа докладваното от съдия Декова

  гр.дело №1229 по описа за 2021 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. С. Ж., приподписана от адв.А., срещу въззивно решение от 11.03.2020г., постановено по в.гр.д.№ 65/2020г. на Апелативен съд - Бургас, с което е обезсилено решение от 17.12.2019г. по гр.д.№ 154/2019г. на Окръжен съд – Бургас и е прекратено като недопустимо производството по предявените от И. Д. П. срещу Д. С. Ж. отрицателни установителни искове с правно основание чл.439 ГПК.

  Касаторът счита, че са налице основания по чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване, както и поради противоречие с влязло сила решение по т.д.№349/2017г. на ОС-Бургас.

  Ответникът по жалбата И. Д. П., чрез процесуален представител адв.Й.-Т., оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването.

  Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК намира:

  С въззивното решение е обезсилено първоинстанционното решение и е прекратено като недопустимо производството по предявените от И. Д. П. срещу Д. С. Ж. отрицателни установителни искове с правно основание чл.439 ГПК, а именно: да бъде прието за установено по отношение на ответника, че ищецът не му дължи каквито и да е суми по изп.д. № 20121204000 94/2001 г. по описа на ДСИ Бургас, и при условията на евентуалност, че ответникът няма изискуемо вземане срещу ищеца, лично и като съдружник в СД "БАТ- Експрес-Петеви и сие" [населено място].

  Установено е, че изп.д. № 20121204000 94/2001 г. по описа на ДСИ Бургас е образувано по молба на взискателя Д. Ж. срещу СД "БАТ- Експрес - Петеви и сие" [населено място] за събиране на вземането на взискателя по: 1/ изпълнителен лист за 1300 лв., ведно с лихви и разноски, издаден по ч.гр. д. № 1497/2001 г. на БРС, изпълнителен лист за 34 200 лв., ведно с лихви и разноски, издаден по ч.гр.д. № 1496/2001 г. на БРС и изпълнителен лист за 13 800 лв., ведно с лихви и разноски, издаден по ч.гр.д. № 1124/2001 г. на БРС. И трите изпълнителни листа са издадени срещу длъжника СД "БАТ- Експрес - Петеви и сие" [населено място]. Изпълнителното дело е образувано единствено срещу длъжника СД "БАТ-Експрес - Петеви и сие" [населено място]. По изпълнителното дело съдебният изпълнител обаче е предприел действия по принудително събиране на вземането и върху имуществото на съдружниците И. П. и Т. П.. Последните не фигурират като длъжници в издадените изпълнителните листи . Като длъжник по издадените изпълнителни листи фигурира само и единствено събирателното дружество.

  Въззивният съд е приел, че правното основание на предявените и разгледани от първоинстанционния съд искове е чл.439 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл.439ГПК длъжникът може да оспорва чрез иск изпълнението, като искът се основава само на факти, настъпили след

  приключването на съдебното дирене в производството, по което е издадено изпълнителното основание.Длъжник ли е обаче ищецът по смисъла на чл.439ал.1 ГПК и може ли да се реализира отговорността му в качеството му на неотговорен съдружник в СД "БАТ- Експрес - Петеви и сие" [населено място] за задължения на дружеството само въз основа на издадените срещу последното изпълнителни листи. Въззивният съд е приел с оглед на приетото от ВКСв задължителната му съдебна практика разбиране, че съдружниците в СД са обикновени, а не необходими другари със събирателното дружество за неговите задължения, то кредиторът на дружеството има правото на избор дали да насочи осъдителния иск само срещу дружеството, или срещу

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари