*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При формиране на вътрешното си убеждение следва ли съдът да обсъди всички доказателства по делото -поотделно и в съвкупност, както и да спази правилата за формалната логика, опита и научното знание?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на тридесети ноември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
АННА БАЕВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№******/2021г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ЗАД„Алианц България" АД срещу решение №****** г. на Великотърновски апелативен съд в частта, с която след частична отмяна на решение №****** по описа на Окръжен съд Ловеч дружеството е осъдено да заплати на В. Х. Т. сумата 180 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от смъртта на сина й Н. Д. Х. в резултат на настъпило на 07.12.2017г. ПТП, както и сумата 1168 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, представляващи направени от нея разходи за погребението, ведно със законната лихва върху двете главници, считано от 03.06.2018г. до окончателното им изплащане.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивния съдебен акт в обжалваната му част, поради допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила, както и поради необоснованост. Касаторът счита направения от състава на апелативния съд, обуславящ изхода на делото, извод, че следва да бъде ангажирана отговорността му да обезщети увреденото в резултат на ПТП със застрахования при дружеството автомобил лице - наследник на пострадалия, за несъобразен с разпоредбите на чл.477 ал.2 КЗ, чл. 293, ал. 2, т. 1, б. а КЗ и чл. 557, ал. 1, т. 2, 6. г КЗ, според които в случаи на реализирано ПТП с автомобил, обект на кражба, отговорността е не на застрахователя, а на Гаранционния фонд. Твърди се,че прилагането на нормата на чл.493 ал.З КЗ апелативният съд е извършил при нарушение на съдопроизводствените правила, без да съобрази,че с доклада си по чл.146 ГПК първоинстанционният съд е възложил доказването наличието на предпоставките за отказ за плащане от застрахователя в тежест на Гаранционния фонд, в качеството му на трето лице-помагач, като с решението си е приел тези предпоставки за недоказани от касатора ­ответник по исковете. Неправилно, според касатора, въззивният съд е отрекъл да е налице съпричиняване от страна на пострадалия по смисъла на чл.51 ал.2 ЗЗД с оглед доказаното със свидетелски показания и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Производството е по реда на ГПК от 1952 г., поради което не е формулиран касационен въпрос.
 • Решение № 377 от 29.07.2019 г. по т. д. № 520/2018 г. 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Принципите за автономния характер и предимството на правото на Европейския съюз и принципът за осигуряване на полезния ефект на директивите, позволяват ли на националния съд да приложи национално право, транспониращо директива, без този съд да приложи принципа за съответстващо тълкуване, съобразно с решенията на Съда на ЕС по преюдициални запитвания…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За тълкуване на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК относно мотивирането на съдебния акт и задължението на съда да обсъди всички доводи и възражения на страните. За начина, по който се определя размера на допълнителното трудово възнаграждение по чл. 13, ал.…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда при преценката на събраните доказателства да съобрази научните, логическите и опитните правила.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, по които е налице противоречива съдебна практика.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си и да изложи съображения при значително увеличаване на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД, в сравнение с първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера на обезщетението съгласно Постановление № 4…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За съотношение между забраната за освобождаване от отговорност на застрахователя по застраховка ГО при хипотезата на чл. 257, ал. 4 КЗ /отм./ и евентуалното съпричиняване на пострадалия за настъпване на вредоносния резултат, поради знанието му, че водачът, причинил ПТП, е употребил алкохол.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При формиране на вътрешното си убеждение следва ли съдът да обсъди всички доказателства по делото – поотделно и в съвкупност, както и да спази правилата за формалната логика, опита и научното знание? (По иск срещу ЗАД“Алианц България“АД за заплащане на сумата 180 000 лв. като обезщетение за неимуществени вреди, претърпени…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари