Определение №60646/24.11.2021 по дело №703/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60646

  [населено място], 24.11. 2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на единадесети ноември през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 703 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от Национална здравноосигурителна каса-София срещу решение № 260127/18.12.2020г. по в.т.д. № 606/2020г. на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 333/31.07.2020г. по т.д. № 763/2019г. на ПОС, с което е осъден касаторът да заплати на „МБАЛ- МК Св.Иван Рилски“ЕООД, [населено място] общо сумата 151 935лв. – по Договор за извършена болнична помощ по клинични пътеки за периода април - декември 2017г., ведно със законната лихва върху сумата от 30.08.2019г. до окончателното изплащане на задължението, и на основание чл.86, ал.1 ЗЗД сумата от 24 394,01 лв. – обезщетение за забавено плащане върху главниците.

  Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно, тъй като е постановено в противоречие с материалния закон, при нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Излага, че са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.2 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Ответникът по касационната жалба „МБАЛ- МК Св.Иван Рилски“ЕООД, [населено място] оспорва основателността на касационната жалба и изпълнението на основанията по чл.280, ал.1, т.2 и 3 ГПК.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

  Кaсационната жалба е редовна - подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

  Въззивният съд е приел, че между страните е сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, както е извършена и отчетена от ищеца медицинска дейност, която надхвърля стойностите дефинирани в договора. За спорен е намерен въпросът дали се дължи на изпълнителя на болнична медицинска помощ, заплащане на реално извършените и отчетени от болницата на основание индивидуалния договор по чл.59, ал.1 ЗЗО дейности, които са в обхвата на тази помощ, в случаите когато стойността им е над нормативно и договорно определените стойности и надхвърля определената за съответното болнично заведение бюджетна рамка.

  ПАС е приел, че с чл.52 от Конституцията на РБ е предвидено право на гражданите на РБ на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и ред, определени със закон, като ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари