Определение №60645/26.07.2021 по дело №743/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60645

  София, 26.07.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 743 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от „Електроразпределение Север“ АД, чрез процесуален представител адв. А. М., против въззивно решение № 393/11.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 632/2020 г. по описа на Окръжен съд - Велико Търново, с което е потвърдено решение № 260036/16.07.2020 г. по гр. д. № 666/2020 г. на Районен съд - Велико Търново, с което е прието за установено по отношение на „Електроразпределение Север“ АД, че М. С. М. не дължи на търговското дружество сумата от 6687.19 лв., представляваща начислена корекционна сума на основание чл. 55 ПИКЕЕ по партида с кл. № 1500103948 и аб. № 0505121014 за електроенергия на адрес в [населено място], [улица], за която сума е била издадена фактура № 0106132899/17.02.2020 г. и са присъдени разноски.

  Касаторът счита, че е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2, пр. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Ответникът по жалбата М. С. М., чрез процесуален представител адв. Н. Н. - Т., оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл. 283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването.

  Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК намира:

  За да потвърди първоинстанционното решение Окръжен съд - Велико Търново е приел, че ищецът е потребител, а ответното дружество – доставчик на ел. енергия за обект в [населено място], [улица], за която цел е открита партида с кл. № 1500103948 и аб. № 0505121014. На 12.04.2017 г. до същия обект е монтиран електромер с показания за нощна тарифа (Т) 1711 kWh и дневна тарифа – 5197 kWh. На 04.12.2019 г. служители на дружеството извършили служебна проверка на това средство за търговско измерване, което е демонтирано и изпратено в Българския институт за метрология, [населено място], при следните тарифи: Т 1.8.1 – 5049 kWh, Т 1.8.2 – 14 495 kWh, Т (скрита) 1.8.3 – 35 260 kWh. Т (total) 1.8.0 – 54 804 kWh. От метрологичната експертиза на БИМ е установено, че в процесния електромер е налице външна намеса, поради което същият не отчитал ел. енергията, визуализирана с третата (скрита) тарифа: 35 260 kWh. С писмо от 17.02.2020 г. търговското дружество „преизчислило“ на физическото лице ел. енергия в общ размер на 35 260 kWh за периода от 11.04.2017 г. до 04.12.2019 г., за която цел била предявена за плащане на потребителя фактура в общ размер на 6687.19 лв. От съдебно-техническата експертиза е установено, че процесното СТИ имало следните показатели: Т1 5049.181 kWh, Т2 – 14 508.184 kW, Т3 – 35 260.057 kWh, или total – 54 817.422 kWh, като вещото лице е заключило, че е невъзможно да се установи на какво се дължи показанието в невизуализираната на електромера тарифа. Установило е и, че БИМ не е установил, дали в скритата тарифа се натрупва преминалата, но неотчета, ел. енергия през СТИ. Въззивният съд е приел, че по делото не е надлежно доказано от „Електроразпределение Север“ АД, че процесното СТИ е монтирано на М. С. М. на 12.04.2017 г. с нулеви показатели в скрития регистър (Т3) до обекта в [населено място]. От една страна, процесният протокол № М5095442 от същ. дата е недостатъчен в това отношение: той установява какви са били показанията на електромера при монтирането му

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари