*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Кои са критериите, въз основа на които следва да бъде определено обезщетение за претърпени от юридически лица неимуществени вреди в хипотезите на нарушаване на правото на Европейския съюз от незаконосъобразни актове и действия/бездействия на държавата?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Попколева гр.д. № 3901 по описа на четвърто гражданско отделение на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на Прокуратура на Република България чрез пълномощника си Б. Х. – началник отдел „Правен“ в Администрацията на главния прокурор и по касационна жалба на „Голд Лизинг“ ООД, чрез пълномощника му адв. К. Б. против решение № 1515 от 19.06.2018 г., постановено по в.гр.д. № 6402/2017 г. по описа на Софийския апелативен съд в гр.София.

С обжалваното решение въззивният съд е отменил решение № 4225 от 22.06.2017 г., постановено по гр.д. № 1890/2015 г. по описа на Софийски градски съд в частта му, с която са отхвърлени предявените от „Голд Лизинг“ ООД против Прокуратура на Република България искове с правно основание чл.49 ЗЗД за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за периода 10.02.2010 г. – 16.12.2014 г. за сумата в размер на 802 408,92 лв., ведно със законната лихва от 10.02.2015 г. до окончателното изплащане, както и за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3 000 лв., ведно със законната лихва от 10.02.2015 г. до окончателното изплащане и вместо нето е постановил друго, с което е осъдил Прокуратурата на РБ да заплати на Голд Лизинг ООД посочените суми, а в останалата обжалвана част, с която исковете са отхвърлени за разликата до пълните предявени размери от 1 638 441,99 лв. – имуществени вреди, съответно 50 000 лв. -неимуществени вреди, е потвърдил първоинстанционното решение.

Мотиви

Касаторът - Прокуратура на РБ обжалва решението на въззивния съд в частта, с която исковете по чл.49 ЗЗД са уважени частично, като се твърди, че в тази му част решението е недопустимо, тъй като е постановено по нередовна искова молба. На следващо място се поддръжа неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - всички пороци по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване на имуществото на ищеца или същото се предполага?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са предпоставките за реализиране на отговорността на държавите-членки за вреди от нарушение на правото на ЕС и съвпадат ли те с предпоставките за реализиране на отговорността по ЗОДОВ и по чл. 49 ЗЗД? Когато е предявен иск за реализиране на отговорността на държавите-членки за вреди от нарушение на правото…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Прекъсва ли се причинно-следствената връзка между противоправното поведение на длъжника и причинените вреди, когато кредиторът не извърши действия, които могат да бъдат квалифицирани като необичаен търговски риск? Кои са критериите, въз основа на които следва да бъде определено обезщетение за претърпени от юридически лица неимуществени вреди в хипотезите на нарушаване…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари