Определение №60644/23.07.2021 по дело №1054/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Периодът на корекция по чл. 55 от ПИКЕЕ може ли да обхваща период преди влизане в сила на ПИКЕЕ 2019 – 02.05.2019 г. при положение, че съгласно § 2 от ПИКЕЕ „Процедурите по преизчисляване на количество електрическа енергия, уведомяване, фактуриране и уреждане на финансовите отношения с клиентите, които са започнали въз основа на констативни протоколи, съставени до влизане в сила на тези правила, се извършват по реда, действал към датата на съставяне на констативния протокол, като в случаите на съставените след 01.07.2018 г. констативни протоколи се взема предвид и действащата прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичния разход на операторите на съответните мрежи, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране“?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 1054 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от П. Т. Т., чрез процесуален представител адв. К. Т., против въззивно решение № 1328/05.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 1881/2020 г. по описа на Окръжен съд - Варна, с което е отменено решение № 120/02.06.2020 г. по гр. д. № 17516/2019 г. по описа на Районен съд - Провадия и е отхвърлен предявения от П. Т. Т. срещу „Електроразпределение Север“ АД иск с правно основание чл. 124 ГПК за приемане за установено спрямо ответника, че П. Т. Т. не му дължи сума в размер на 7777.72 лева, представляваща стойност на ел. енергия по фактура № 0106008034/04.10.2019 г., начислена след корекция на сметката за периода от 28.02.2016 г. до 25.07.2019 г., за обект на потребление, находящ се в [населено място], област Варна, [улица], с абонатен № 2100302002 и клиентски № 1100204389 и са присъдени разноски.

Касаторът счита, че са налице основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3 за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по жалбата „Електроразпределение Север“ АД, чрез процесуален представител адв. Н. Банков, оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК намира:

За да отмени първоинстанционното решение въззивният съд е приел, че ищецът е потребител на електрическа енергия за обект находящ се в [населено място], област Варна, [улица], с абонатен № 2100302002 и клиентски № 1100204389. Видно от КП № 1701870/25.07.2019 г. на посочената дата и адрес на потребление служители „Електроразпределение Север“ АД са извършили проверка на процесното СТИ и са отчели стойностите в тарифи: 1.8.1,1.8.2,1.8.3- 044720,1.8.4 и 1.8.0-063819. Електромерът е демонтиран за проверка в БИМ и на негово място е монтиран нов. Протокола е подписан от актосъставителите и абоната лично. Видно от КП № 1909/26.09.2019 г. на БИМ – РО Русе при осъществяване на метеорологична експертиза на процесното СТИ е констатирано преминала ел. енергия в регистър 15.8.3 в размер на 0044720.8 кВч. В протокола е посочено, че електромера съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на ел. енергия. Посочено е, че СТИ не съответства на техническите характеристики – установена е намеса в тарифната схема на електромера. По делото е представено становище от 02.10.2019 г., за начисляване на корекция на ел. енергия за периода 28.02.2016 г. до 25.07.2019 г., като е посочено, че корекцията е извършена на основание чл. 55 ПИКЕЕ. Изготвена е фактура № 0106008034 от 04.10.2019 г. на стойност 7777.72

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари