Определение №60642/15.12.2021 по дело №513/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №.60642

  гр. София,15.12.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на седми декември, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№513 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. А. Х. срещу решение №12115 от 15.10.2020 г. по в.гр.д.№5918/2019 г. на САС. С решението в обжалваната част е потвърдено решение №5719 от 26.07.2019 г. по гр.д.№12442/2017 г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от А. А. Х. срещу Гаранционен фонд иск по чл.557, ал.1, т.2, б.„а“ от КЗ, за заплащане на разликата над сумата от 5000 лв. до сумата от 100 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на Ю. Т. П., настъпила в резултат на ПТП от 24.10.2016 г., ведно със законната лихва от 29.06.2017 г. до окончателното изплащане.

  В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, като в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК, общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по следните въпроси, за които се поддържа наличие на селективните основания по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 от ГПК: 1. Какви следва да бъдат отношенията между лицето, претендиращо обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на лице, с което е бил в съпружеско съжителство, за да са налице основания за присъждане на застрахователно обезщетение. 2. Самият факт на съпружеско съжителство обуславя ли право на обезщетение и взема ли предвид съдът продължителността на съжителството.

  Съпружеското съжителство приравнява ли се на семейни отношения както при сключен брак или е необходимо да бъдат установени и други обстоятелства, за да е налице право на обезщетение за неимуществени вреди, търпени от едното лице по повод смъртта на другото. 3. Когато едно лице претендира обезщетение за неимуществени вреди вследствие смъртта на лице, с което е бил в съпружеско съжителство и това лице приживе е оказвало помощ и грижа на ищеца, съдът при определяне на размера на дължимото обезщетение, взема ли предвид оказването на тази помощ и грижа. 4. При определяне на справедливия размер на обезщетение за неимуществени вреди, следва ли съдът подробно да се аргументира кои са конкретните обстоятелства, които взема предвид пир определяне размера на обезщетението или е достатъчно само да се отбележи, че определени обстоятелства са взети предвид, без да им се прави подробен анализ. Поддържа се, че решението е и очевидно ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари