Определение №60641/15.12.2021 по дело №374/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60641

  гр. София,15.12.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на тридесети ноември, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№374 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Фемили хоум концент СРЛ“ ООД, Република Румъния срещу решение №12007 от 17.09.2020 г. по в.т.д.№1502/2020 г. на САС. С решението в обжалваната част са обявени на основание чл.59, ал.5 от ЗБН за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ АД /н/, освен за частта, която „Фемили хоум концент СРЛ“ ООД, Република Румъния би получило при разпределението на осребреното имущество, извършените от „Фемили хоум концент СРЛ“ ООД, Румъния /предишно наименование „Домо Ритейл“ С.А.“ АД/, регистрирано в Република Румъния, с единен регистрационен код 6529672, прихващания по: 1) уведомително писмо вх.№1381/16.03.2015 г. за прихващане на задължения по договор за банков кредит от 01.06.2012 г. с вземане в размер на 19 497.05 лв., равностойни на 9 968.68 евро, произтичащо от договор за срочен депозит „4 х 4“ №35350/06.08.2013 г., сключен с М. Д. Д. и придобито от ответника с договор за цесия от 01.12.2014 г. и 2) уведомително писмо вх.№1382/16.03.2015 г. за прихващане на задължения по договор за банков кредит от 01.06.2012 г. с вземане в размер на 121 121.59 лв., равностойни на 61 928.49 евро, произтичащо от договор №22743/02.08.2012 г. за стандартен депозит с клауза за капитализиране на лихвата, придобито от ответника с договор за цесия от 01.12.2014 г. от „МПА Ханделс България“ ЕООД.

  В жалбата се излагат съображения за неправилност на решението в посочената част поради съществени нарушения на процесуалните правила, нарушение на материалния закон и необоснованост. В изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по следните въпроси, за които се сочи, че са налице основанията по чл.280, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ГПК: 1. Как следва да бъде тълкувана и прилагана правната норма на чл.59, ал.5 от ЗБН от страна на съда в случаите, когато противоречи и не е в съответствие на правни норми от по-висок ранг – чл.1 от Протокол №1 към ЕКЗПЧОС, чл.17, ал.1, чл.52, ал.3 от ХОПЕС и др. 2. Относно задълженията на въззивната инстанция за отстраняване на допуснати от първата инстанция процесуални нарушения на чл.146 от ГПК. 3. За процесуалните задължения на въззивната инстанция и следва ли ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари