*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60639

  15.12.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на двадесет и девети септември, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№2130 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Агенция за публичните предприятия и контрол срещу решение №83 от 24.07.2020 г. по в.гр.д.№213/2020 г. на АС Пловдив. С обжалваното решение е потвърдено решение №166 от 07.02.2020 г. по гр.д.№73/2019 г. на ОС Пловдив, с което са отхвърлени предявени от Агенция за публичните предприятия и контрол против „Гарант – М 98“ ЕООД и Б. А. П.: иск по чл.135 от ЗЗД, за обявяване за относително недействителна по отношение на АППК на сделката от 30.08.2018 г., изповядана с нотариален акт №171, т.V, рег.№6115, н.д.№911/2018 г. на нотариус З., рег.№179, по силата на която „Гарант – М 98“ ЕООД е прехвърлило на Б. А. П. вместо плащане на задължение, което дружеството има към последния, съгласно договори за прехвърляне на вземане от 19.02.2018 г. в размер на общо 41 000 лв., следния недвижим имот: сграда с идентификатор №56784.506.111.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], [улица], със застроена площ от 197 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.506.111, с предназначение – друг вид производствена, складова инфраструктурна сграда, брой етажи – 1, която съгласно титул за собственост представлява обект – нежилищна постройка със застроена площ от 199 кв.м., построен по реда на чл.120, ал. 4 от ППЗТСУ, отменен с Постановление №500 на Министерски съвет от 1997 г., получил постоянен градоустройствен статут в недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в [населено място], а именно – дворно място застроено и незастроено цялото от 14 500 кв. м., представляващо УПИ VIII - комплексно застрояване, търговия и зеленина, кв.592 по плана на Пета градска част, [населено място], при граници на имота: от север – [улица], от изток – [улица], от юг – [улица], от запад – [улица], евентуално съединен с иск по чл.135 от ЗЗД за обявяване на относителната недействителност на същата сделка до размер на 2/3 идеални части от имота.

  В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно поради нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост, като в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК, общото основание за допускане на касационно обжалване ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   Следва ли въззивният съд при условията на ограничен въззив, споделяйки като правилни мотивите на първоинстанционното решение, да обсъди всички наведени доводи и възражения на страните и да изготви самостоятелни правни изводи за тяхната относимост към предмета на спора?

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари