Определение №60637/22.07.2021 по дело №1112/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустим ли е отрицателен установителен иск по чл. 439 ГПК, който се основава на възражения за погасителна давност, изтекла преди влизане в сила на заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ, ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 1112/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „ОТП Факторинг България“ ЕАД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление гр.София, [улица], чрез юрк. П. против решение № 260021 от 23.09.2020 г. по гр. д. № 520/2020 г. на Окръжен съд - Хасково.

Ответникът З. С. С., чрез адв. Т. е подал писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, с който изразява становище за недопустимост и неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима. Въззивното решение, срещу което е подадена касационната жалба, е постановено по гражданско дело с предмет няколко обективно кумулативно съединени отрицателни установителни иска с правно основание чл. 439, ал. 2 ГПК и цена на обуславящия иск над 5 000 лв. (за сумата 15 836.75 лв. – главница по договор за кредит за текущо потребление от 18.11.2004 г.), поради което се явява подлежащ на касационен контрол съдебен акт (противно на даденото от втората инстанция изрично указание, че решението й не подлежи на касационно обжалване).

Мотиви

За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема следното:

Предмет на жалба е горното въззивно решение, с което след отмяна на решение № 98/06.02.2020 г. по гр. д. № 497/2019 г. на Районен съд - Хасково за отхвърляне на предявените от З. С. С. против „ОТП Факторинг България“ ЕАД искове по чл. 439, ал. 2 ГПК са уважени същите и е признато за установено по отношение на дружеството, че ищецът С. не дължи следните суми по изп. д. № 2042/2016 г. на ЧСИ З. З., а именно: 15 836. 75 лв. - главница; 4 630. 09 лв. – договорна лихва от 18.11.2004 г. до 21.10.2011 г.; 1880. 87 лв. – наказателна лихва от 20.01.2010 г. до 21.10.2011 г. и 11 842. 51 лв. - законна лихва върху главницата, считано от 21.10.2011 г. до датата на подаване на исковата молба, произтичащи от договор за кредит за текущо потребление от 18.11.2004 г., сключен между „Банка ДСК“ ЕАД и З. С. С., и са присъдени разноски.

Въззивният съд е постановил обжалвания резултат като е приел, че в случая вземанията, предмет на принудителното изпълнение, които ищецът оспорва, произтичат от банков кредит (с посочената банка, която ги е прехвърлила с договор за цесия на касатора), обявен от кредитора за предсрочно изискуем, считано от 20.01.2010 г., от която дата е начислявана наказателна лихва за просрочие. Посочил е, че датата на предсрочната изискуемост е моментът, от който произтичащите от договора за кредит вземания за главница, договорни и наказателни лихви са станали изискуеми, по отношение на които е започнала да тече погасителна давност (чл. 114, ал. 1 ЗЗД). Изложени са съждения, че давността не е прекъсната с подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение на 21.10.2011 г., нито с образуване на изпълнителното производство на 24.10.2016 г., тъй като според сдържащите се в т. 14 и т. 10 на ТР № 2/26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК разяснения посочените действия не прекъсват давността. Въззивната инстанция е развила доводи, че давността за вземането не се счита прекъсната със стабилизиране на заповедта за изпълнение, тъй като последната не се приравнява

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари