Определение №60633/30.09.2021 по дело №3707/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60633

  София, 30.09.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ: Василка Илиева

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 3707 по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на В. Х. В., чрез адв. А. против решение № 101/28.07.2020 г. по в.гр.д. № 160/2020 г. на Апелативен съд Варна, с което е отменено решение №1569/30.12.2019 г. по гр.д. № 2842/2017 г. по описа на Окръжен съд Варна в частта, с която по предявените от касатора срещу Й. В. Д., искове с правно основание чл.26, ал.2, пр. 4 и пр.5 ЗЗД е прогласен за нищожен договор от .......... г., обективиран в нот.акт № ..., том ...., рег. №......., дело № ..... от ...... г. по описа на нотариус Д. с район на действие Районен съд Варна, по силата на който С. Х. В. прехвърля на Й. В. Д., собствената си 1/2 ид.ч. от съсобствен недвижим имот с идентификатор №.......... по кад.карта и кад.регистри на [населено място], одобрени със Заповед № РД-....../16.05.2008 г. на изп.директор на АГКК, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] със застроена площ от 113,21 кв.м., заедно с избено помещение № 1 с площ от 6,45 кв.м., заедно с таванско помещение № №1, с площ от 12.73 кв.м., както и 8,0091 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, тъй като е привиден в частта за миналите грижи и издръжка, както и без основание, тъй страните са знаели за предстоящата смърт на прехвърлителя и тя действително е настъпила на 27.09.2017 г., както и в частта, с която Й. В. Д. е осъдена да върне на В. Х. В., процесния имот, получен по нищожния договор, на основание чл.34 ЗЗД, и вместо него е постановил решение, с което е отхвърлил предявените от В. Х. В. против Й. В. Д. искове за прогласяване нищожността на договора, сключен на ...... г. с нот.акт № ...., том ....., рег. № ....., дело № ...... от ........ г. по описа на нотариус Д. с район на действие Районен съд Варна, по чл.26, ал.2, пр.5 ЗЗД – поради относителна привидност на договора в частта, в която имотът е прехвърлен срещу минали грижи и издръжка и прикриващ договор за прехвърляне срещу бъдещи грижи и издръжка, по чл.26, ал.2, пр.4 ЗЗД – поради липса на основание, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари