Определение №60625/07.12.2021 по дело №400/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т.дело № 400/2021 година

История на спора

Производството е по чл.288 ГПК. Образувано е по касационна жалба на „Агро-Тера груп“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 260228 от 14.10.2020 г. по в.гр.д. № 149/2020 г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение № 4161 от 31.10.2019 г. по гр.д. № 2654/2018 г. на Районен съд – Пловдив, XIX гр. състав, за отхвърляне на предявените срещу „Балкан Биосерт“ ООД искове за заплащане на сумата 23 001.07 лв., на основание чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. чл.82 ЗЗД, и за заплащане на сумата 1 638.90 лв., на основание чл.86, ал.1 ЗЗД.

В жалбата се поддържат касационни оплаквания за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост. Според касатора, въззивният съд е потвърдил отхвърлителното решение на първата инстанция, без да обсъди доказателствата по делото, сочещи на несъответствие между заявената земеделска култура в Интегрираната система за администриране и контрол, поради грешно подадената информация от ответника - контролиращ орган за установена земеделска култура при проверка на място. Оспорва се правилността на заявеното от съда становище, според което, изходът на делото е обвързано от законосъобразността на издадения от ДФЗ административен акт, с който е частично е отказано финансиране по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Касационният жалбоподател счита, че след като се търси отговорност от ответника за неизпълнение на сключения между тях договор за контрол и сертификация на биологично производство, в резултат на което му е нанесена значителна вреда в размер на удържаната от ДФЗ сума, то не е от решаващо значение дали е обжалван конкретният административен акт.

Мотиви

Искането за допускане на касационно обжалване е основано на чл.280, ал.1 ГПК, т.1, евентуално т.3, по въпросите: 1. При оспорване на валидността на административен акт, длъжен ли е гражданският съд да се произнесе по неговата валидност, при положение, че страната, на която този акт се противопоставя, не е била участник в производството по издаването му и 2. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доводи и възражения на страната във въззивната жалба, като изложи собствени ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Решение
  Решение № 283 от 14.11.2014 г. по гр. д. № 1609/2014 г.
  Относно задължението на въззивния съд, съгласно чл. 271, чл. 272 вр. с чл. 236, ал. 2 ГПК, да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 187 от 07.07.2016 г. по гр. д. № 1332 / 2015 г.
  Относно задължението на въззивния съд, съгласно чл. 236, ал. 2 ГПК, да обсъди всички доводи и възражения на страната във въззивната й жалба и да изложи свои собствени решаващи мотиви по предмета на спора. Относно възможността, респ. допустимостта, въззивният съд да мотивира решението си чрез препращане на основание чл. 272…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 248 от 15.11.2016 г. по гр. д. № 784 / 2016 г.
  Задължението на въззивния съд да обсъди всички обстоятелства по делото, включително и безспорните такива между страните относно извършените плащания с ордери на парични суми по процесното споразумение, като в мотивите на решението вземе отношение по всички доводи на страните и доказателствата по делото, както и дали има съществено процесуално нарушение…
 • Решение
  Решение № 157 от 08.11.2011 г. по търг. д. № 823/2010 г.
  Относно съдържанието на мотивите към въззивното решение и приложението на разпоредбата на чл. 272 ГПК във въззивното производство.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари