*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правно-релевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т.дело № ******/2021 година

История на спора

Производството е по чл.288 ГПК. Образувано е по касационна жалба на „Агро-Тера груп“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № ****** г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение № ****** г. на Районен съд – Пловдив, XIX гр. състав, за отхвърляне на предявените срещу „Балкан Биосерт“ ООД искове за заплащане на сумата 23 001.07 лв., на основание чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. чл.82 ЗЗД, и за заплащане на сумата 1 638.90 лв., на основание чл.86, ал.1 ЗЗД.

В жалбата се поддържат касационни оплаквания за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост. Според касатора, въззивният съд е потвърдил отхвърлителното решение на първата инстанция, без да обсъди доказателствата по делото, сочещи на несъответствие между заявената земеделска култура в Интегрираната система за администриране и контрол, поради грешно подадената информация от ответника - контролиращ орган за установена земеделска култура при проверка на място. Оспорва се правилността на заявеното от съда становище, според което, изходът на делото е обвързано от законосъобразността на издадения от ДФЗ административен акт, с който е частично е отказано финансиране по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Касационният жалбоподател счита, че след като се търси отговорност от ответника за неизпълнение на сключения между тях договор за контрол и сертификация на биологично производство, в резултат на което му е нанесена значителна вреда в размер на удържаната от ДФЗ сума, то не е от решаващо значение дали е обжалван конкретният административен акт.

Мотиви

Искането за допускане на касационно обжалване е основано на чл.280, ал.1 ГПК, т.1, евентуално т.3, по въпросите: 1. При оспорване на валидността на административен акт, длъжен ли е гражданският съд да се произнесе по неговата валидност, при положение, че страната, на която този акт се противопоставя, не е била участник в производството по издаването му и 2. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доводи и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд, съгласно чл. 271, чл. 272 вр. с чл. 236, ал. 2 ГПК, да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд, съгласно чл. 236, ал. 2 ГПК, да обсъди всички доводи и възражения на страната във въззивната й жалба и да изложи свои собствени решаващи мотиви по предмета на спора. Относно възможността, респ. допустимостта, въззивният съд да мотивира решението си чрез препращане на основание чл. 272…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Задължението на въззивния съд да обсъди всички обстоятелства по делото, включително и безспорните такива между страните относно извършените плащания с ордери на парични суми по процесното споразумение, като в мотивите на решението вземе отношение по всички доводи на страните и доказателствата по делото, както и дали има съществено процесуално нарушение…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съдържанието на мотивите към въззивното решение и приложението на разпоредбата на чл. 272 ГПК във въззивното производство.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото, доводите и възраженията на страните, както и всички правнорелевантни факти, от които произтича спорното право, като изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи? (По иск на „Агро-Тера груп“ ЕООД срещу „Балкан Биосерт“ ООД на основание чл. 79, ал.…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари