Определение №60625/20.07.2021 по дело №3906/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60625

  [населено място] 20.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на седемнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  разгледа докладваното от съдия Декова

  гр.дело №3906 по описа за 2020 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на К. Т. М., приподписана от адв.К., и по обща касационна жалба на Н. Ц. М. и К. Т. М., чрез процесуалния им представител адв.Т., срещу въззивно решение от 13.07.2020г., постановено по в.гр.д.№6106/2019г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение от 19.08.2019г. по гр.д.№5142/2011г. на Софийски градски съд за уважаване на предявените от „Юробанк България“ АД /с предишно търговско наименование „Юробанк И Еф Джи“ АД/ срещу М. Ц. М. и Н. Ц. М. и К. Т. М. кумулативно пасивно субективно съединени искове с правно основание чл.135 ЗЗД.

  В изложението към жалбата на К. Т. М. се сочи, че са налице основания по чл.280, ал.1, т.3 и ал.2, пр.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  В изложението към жалбата на Н. Ц. М. и К. Т. М. се сочи, че са налице основания по чл.280, ал.1, т.1 и 3 и ал.2, пр.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Ответникът по жалбите „Юробанк България“ АД, чрез процесуален представител юрисконсулт Колипатков, оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването.

  Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК намира:

  С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение за уважаване на предявените от „Юробанк България“ АД /с предишно търговско наименование „Юробанк И Еф Джи“ АД/ срещу М. Ц. М. и Н. Ц. М. и К. Т. М. кумулативно пасивно субективно съединени искове с правно основание чл.135 ЗЗД за обявяване на относителна недействителност /непротивопоставим спрямо кредитора „Юробанк България” АД/ на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в н. а. № 61/2010 г., сключен между М. Ц. М. /продавач/ и неговия брат Н. Ц. М. /купувач/, по силата на който е прехвърлена 1/2 ид. ч. от правото на собственост върху УПИ I-645 по ПУП на София, целия с площ 1319 м2, ведно с 1/2 ид. част от правото на собственост върху построената в имота сграда, със застроена площ от 61 м2 и 1/2 ид. част от правото на собственост върху придобита по наследство второстепенна сграда.

  За да поставони този резултат въззивният съд е приел, че в процеса на доказване в настящото исково производство са установени всички материални предпоставки /юридически факти/, обуславящи възникването на предявеното потестативно право, а именно за обявяването на увреждащата сделка за относително недействителна /непротивопоставима/ спрямо кредитора, поради което основателен се явява конститутивният /отменителният/ иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД, с който се цели постигане на правната промяна в имуществената сфера на ответниците.

  В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване касаторите в общата жалба сочат, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, по следните въпроси: 1“Следва ли при преценката си за наличието на предпоставките на отменителния иск по чл.135 ЗЗД въззивният съд да съобразява логическите правила?“; 2“Задължен ли е въззивният съд при произнасянето си по спорния предмет на делото да прецени всички относими доказателства и обсъди всички въведени от страните в процеса доводи и възражения, както и да изложи мотиви по тях?“; 3“следва ли съдът при преценка на предпоставките, визирани от чл.135 ЗЗД да изгради убеждението си върху цялостното поведение на договарящите преди сключване на сделката?“; 4“Представлява ли писменото поемане на задължение за прехвърляне на идеална част от съсобствен имот преди

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари