Определение №60624/17.08.2021 по дело №730/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 730 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Л. С. М. чрез пълномощника му адв. С. С. против решение от 10.11.2020 г. по в.гр.д. № 378/2020 г. на Пловдивски апелативен съд, с което след частична отмяна на решение № 134/30.04.2020 г. на Окръжен съд Пазарджик по гр.д. № 629/2019 г., е отхвърлен предявения от касатора срещу Прокуратура на Република България, Районен съд Пловдив и Окръжен съд Пловдив иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ вр. чл.5§5 вр. §3 и §4 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи за солидарно осъждане да му заплатят обезщетение в размер на 3 000 лв. за претърпени имуществени вреди от нарушение на правата му по чл.5§3 и §4 от Конвенцията, свързани с наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“ , взета на 22.01.2017 г. по ч.н.д. № 439/2017 г. на Пловдивски районен съд във връзка с образувано досъдебно производство № 28/19.01.2017 г. на Трето РПУ Пловдив, оставените без уважение искания за изменение на мярката от районния съд и потвърждаването им от въззивната инстанция в рамките на досъдебното и съдебното производство за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 НК във вр. чл. 209, ал. 1 НК вр. чл.20 НК, ал.2 и ал.4вр. чл.26, ал.1 НК, ведно със законната лихва, считано от 25.09.2018 г. до окончателното изплащане и е потвърдено решението на Окръжен съд Пазарджик в останалата част, с която искът е отхвърлен за разликата над 3 000 лв. до пълния предявен размер от 30 000 лв.

Мотиви

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочени срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване.

Касаторът поддържа недопустимост на решението, с доводи, че въззивният съд не се е произнесъл по фактите, изложени от ищеца в исковата молба, от които произтича претендираното с нея материално субективно право, т.е. по заявеното от ищеца основание на иска. В тази връзка се сочи, че ищецът никога не е твърдял, че е нарушена първата хипотеза на чл. 5, пар. 3 КЗПЧОС, т.е., че не е изправен пред съд, който да разгледа законността на задържането му, а е твърдял, че е нарушен разумния срок на задържането му; в исковата молба няма твърдения, че е бил лишен от достъп до съд или че е налице забава при разглеждане на молбите му за изменение на мярката между първа и втора инстанция, а са изложени твърдения, че съдебният контрол не отговаря на изискването за „ефикасност“, на липса на състезателно производство и неразглеждане на молбите за освобождаване в кратък срок по смисъла на чл. 5, пар. 4 КЗПЧОС. Вместо да изложи мотиви по така наведените твърдения за допуснати нарушения на Конвенцията, въззивният съд е обсъждал въпроса дали е налице забавяне в разглеждането на молбите за изменение на мярката „задържане под стража“ между първа и втора инстанция. При така изложените доводи, касаторът счита, че в случая липсват мотиви към въззивното решение, тъй като съдът изобщо не се е произнесъл по твърдяното нарушение на чл. 5, пар. 3 КЗПЧОС, а по едно от твърдените нарушения на чл. 5, пар. 4 КЗПЧОС и то не в изложения в исковата молба смисъл, т.е. обжалваното решение не съдържа произнасяне по предмета на спора, поради което се явява недопустимо. На следващо място се поддържа, че обжалваното

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари