Определение №60623/19.07.2021 по дело №593/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60623

  София, 19.07.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 593 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба от Държавата, представлявана от министъра на финансите, подадена чрез процесуален представител юрк. И. Г., срещу въззивно решение № 246/17.09.2020 г., постановено по в. гр. д. № 361/2020 г. на Окръжен съд - Сливен, с което е потвърдено решение № 1520/31.12.2019 г. по гр. д. № 5557/2018 г. на Районен съд - Сливен, в обжалваната част, с която Държавата е осъдена да заплати на И. А. И. сумата от 7675.30 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от непозволено увреждане вследствие на наводнение в периода от м. декември 2014 г. до м. март 2015 г. на поземлен имот с идентификатор ..................., находящ се в землището на [населено място], ведно със законната лихва от датата на настъпване на вредите до окончателното изплащане и сумата от 10 165.20 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от непозволено увреждане вследствие на наводнение настъпило на 24 - 25.05.2016 г. и продължило няколко седмици, изразяващи се в погиването на 430 бр. прасковени дръвчета, находящи се в п.и. с идентификатор ................. в землището на [населено място], както и в имоти с идентификатори ............, ..................., .............. и ......................., ведно със законната лихва от датата на настъпване на вредите до окончателното изплащане.

  Касаторът счита, че са налице основания по чл. 280, ал. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване поради вероятна недопустимост и очевидна неправилност на решението. Поддържа и основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК във връзка с които е формулирал три процесуални и един материалноправен въпроси.

  Ответникът по касационната жалба И. А. И., чрез процесуален представител адв. М. П., оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.

  Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр. отделение на ВКС, след преценка на изложените основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК намира:

  Касационната жалба е допустима – подадена е в срока по чл. 283 ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването.

  С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение, в обжалваната част, с която Държавата е осъдена да заплати на И. А. И. сумата от 7675.30 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от непозволено увреждане вследствие на наводнение в периода от м. декември 2014 г. до м. март 2015 г. на поземлен имот с идентификатор .................., находящ се в землището на [населено място], ведно със законната лихва от датата на настъпване на вредите до окончателното изплащане и сумата от 10 165.20 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от непозволено увреждане вследствие на наводнение настъпило на 24 - 25.05.2016 г. и продължило няколко седмици, изразяващи се в погиването на 430 бр. прасковени дръвчета, находящи се в п.и. с идентификатор ................ в землището на [населено място], както и в имоти с идентификатори .............., ................., ............... и ................., ведно със законната лихва от датата на настъпване на вредите до окончателното изплащане. Въззивният съд е приел, че Държавата следва да отговаря за действията на областния управител на област – Сливен. Изложил е, че отговорността произтича от разпоредбата на чл. 14, ал. 1 ЗДС, който предвижда, че министрите и ръководителите на другите ведомства управляват предоставените им имоти и вещи - държавна собственост, като в разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т. 1, 3 и 9 ЗДА се посочва, че Областният управител: 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари