Определение №60623/17.08.2021 по дело №230/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпроси

Относно присъждането на законна лихва върху дължимото обезщетение за периода от увреждането до подаване на исковата молба.

Кой носи тежестта за доказване на пълна трансформация, заявена като насрещен иск или като възражение?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и шести април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 230 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. П. С., чрез пълномощника му адв. Х. М. против решение № 48/28.07.2020 г.по в.гр.д. № 151/2020 г. на Апелативен съд Бургас в частта, с която е потвърдено решение № 390 от 24.10.2019 г. по гр.д. № 1845/2018 г. на Окръжен съд Бургас, с което С. П. С. е осъден да заплати на Т. Д. Р. сумата от 26 364,07 лв. – имуществени вреди за лишаването й от правото на собственост върху 1/2 ид.ч. от МПС, марка „М.“ С .. А., с рег. [рег.номер на МПС] , след прихващане, ведно със законната лихва от датата на увреждането -16.11.2015 г. до окончателното изплащане и в частта, с която след частична отмяна на първоинстанционното решение, С. П. С. е осъден да заплати на Т. Д. Р. разликата над 26 364,07 лв. до размера от 27 967,38 лв., т.е. още 1603,31 лв. - имуществени вреди за лишаването й от правото на собственост върху 1/2 ид.ч. от МПС, марка „М.“ С.. А., с рег. [рег.номер на МПС] , след прихващане на дължимата от С. П. С. сума по иска на Т. Д. Р. от 30 500 лв., с дължимата от Т. Д. Р. по възражението на С. П. С. сума от общо 2 532,62 лв. - спестени разходи за данъци и лихви за три автомобила, придобити при условията на СИО, ведно със законната лихва от датата на увреждането - 16.11.2015 г. до окончателното изплащане. С въззивното решение касаторът е осъден да заплати на Т. Д. Р. разноски за двете съдебни инстанции съобразно уважената част от иска в размер на 4 739,92 лв.

Мотиви

Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване.

Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа недопустимост на последното в частта, с която е уважен иска по чл.86, ал.1 ЗЗД за законна лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане, като се поддържа, че е налице произнасяне по непредявен иск, доколкото в исковата молба, законната лихва е претендирана от предявяване на исковата молба, а не от датата на увреждането, а направеното в първото по делото открито заседание уточнение за началната дата на претендираната лихва, а именно от датата на увреждането, е недопустимо, тъй като на практика представлява предявяване на нов иск. В останалата обжалвана част се поддържа неправилност и необоснованост на решението поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - основания по чл.281, т.3 ГПК. Неправилен бил изводът на съда, че процесния автомобил е придобит в режим на СИО доколкото ответникът не е оборил презумпцията на чл.23, ал.1 СК и съответно не е налице трансформация на лично имущество, при която срещу личните си заети на трето лице средства, ответникът е получил процесното МПС. Твърди се, че въззивният съд е извършил неправилен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, което е довело до необоснованост и неправилност на извода, че искът по чл.45 ЗЗД е основателен. В нарушение на задълженията си, както първоинстанционният, така и въззивният съд не са указали на ответника, че носи доказателствена тежест за установяване на личния произход на средствата в размер на 45 000 лв., които е предоставил на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари