Определение №60621/13.08.2021 по дело №1554/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 12 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60621

  гр. София 13.08.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 09.06.2021 (девети юни две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 1554 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 268 081/08.03.2021 година, подадена от С. И. Д., против решение № 260 046/11.01.2021 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско отделение, VІІІ-ми състав, постановено по гр. д. № 2758/2020 година.

  С обжалваното решение съставът на Окръжен съд Пловдив е отменил първоинстанционното решение № 260 551/24.09.2020 година на Районен съд Пловдив, гражданско отделение, ХV-ти граждански състав, постановено по гр. д. № 4214/2020 година като е постановил ново, с което са отхвърлени предявените от С. И. Д. против Детска градина „Мир“ [населено място] искове с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ за признаване за незаконно и за отмяната му като такова на уволнението й от длъжността „Директор детска градина“ при Детска градина „Мир“ [населено място], извършено с нарочна заповед № 20ОА-120/20.01.2020 година на Кмета на [община], с която й е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и заповед № 05/20.01.2020 година на Кмета на [община], с която трудовото ъ правоотношение е прекратено, считано от 20.01.2020 година, поради наложеното дисциплинарно наказание и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност.

  В подадената от С. И. Д. касационната жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявените от нея против Детска градина „Мир“ [населено място] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т е от КТ да бъдат уважени. В изложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК се твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Пловдив по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ГПК, а също така и по чл. 280, ал. 2, пр. 3 от ГПК.

  Ответникът по касационната жалба Детска градина „Мир“ [населено място] е подал отговор на същата с вх. № 272 220/09.04.2021 година, с който е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 260 046/11.01.2021 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско отделение, VІІІ-ми състав, постановено по гр. д. № 2758/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  С. И. Д. е била уведомена за обжалваното решение на 08.02.2021 година, като подадената от нея срещу същото касационна жалба е с вх. № 268 081/08.03.2021 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  При постановяване на решението си съставът на Окръжен съд Пловдив е приел, че спорът пред въззивната инстанция се свежда до това дали С. И. Д. е извършила вменените й дисциплинарни нарушения, дали същите са съществени и като такива обуславят прекратяването на трудовото й правоотношение. От представените по делото доказателства се установява, че между страните било съществувало трудово правоотношение обективирано в споразумение № 83/02.08.2019 година, по силата на което Д. заемала длъжността „Директор детска градина“ при

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари