Определение №60618/12.08.2021 по дело №1549/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 9 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60618

  гр. София 12.08.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 09.06.2021 (девети юни две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 1549 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 265 389/12.02.2020 година, подадена от Д. А. М., срещу решение № 260 593/23.12.2020 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско отделение, Х-ти състав, постановено по гр. д. № 2343/2020 година.

  С обжалваното решение съставът на Окръжен съд Пловдив е потвърдил първоинстанционното решение № 2795/03.08.2020 година на Районен съд Пловдив, гражданско отделение, ХХІІ-ти състав, постановено по гр. д. № 1873/2020 година с което е отхвърлен предявеният от Д. А. М. срещу „ЕОС Матрикс“ ЕООД [населено място] отрицателен установителен иск за признаване на установено между страните, че М. не дължи на „ЕОС Матрикс“ ЕООД [населено място] сумата от 6341.57 лева, представляваща просрочена главница по договор „Прокредит спринт“ № ... /20.06.2007 година; 216.76 лева, представляваща просрочена лихва за периода от 26.08.2013 година до 23.10.2013 година; сумата от 20.08 лева, представляваща наказателна лихва, заедно със законната лихва върху главницата, считано от 30.01.2014 година до окончателното плащане, за които е издаден изпълнителен лист по ч. гр. д. № 1623/2014 година по описа на Районен съд Пловдив и е образувано изпълнително дело № 844/2019 година по описа на Л. М.-частен съдебен изпълнител с район на действие района на Окръжен съд Пловдив, вписана под № *** в регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители, поради погасяването им по давност и липса на материално-правна легитимация на ответника по отношение на вземането

  В подадената от Д. А. М. касационна жалба се излагат доводи за това, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е довело и до неговата необоснованост. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявения от касатора срещу „ЕОС Матрикс“ ЕООД [населено място] иск с правно основание чл. 439 от ГПК, да бъде уважен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК Д. А. М. твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Пловдив по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ГПК, а също така и ал. 2, пр. 3 от ГПК.

  Ответникът по касационната жалба „ЕОС Матрикс“ ЕООД [населено място] е подал отговор на същата с вх. № 268 472/10.03.2021 година, с който е изложил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 260 593/23.12.2020 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско отделение, Х-ти състав, постановено по гр. д. № 2343/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  Д. А. М. е бил уведомен за обжалваното решение на 12.01.2021 година, а подадената от него касационна жалба е с вх. № 265 389/12.02.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  При постановяване на решението си съставът на Окръжен съд Пловдив е приел, че от преписа от изпълнително дело № 287/2014 година на Л. М.-частен съдебен изпълнител с район на действие района на Окръжен съд Пловдив, вписана под № *** в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари