Определение №60615/03.08.2021 по дело №221/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60615

  София, 03.08.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ:Василка Илиева

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 221 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на П. Г. С., чрез адв. М. И. против решение № 260072/27.10.2020 г., постановено по в.гр.д. № 384/2020 г. на Окръжен съд Пазарджик, с което е изменено решение № 169/06.02.2020 г. на Районен съд Пазарджик по гр.д. № 1531/2019 г. относно местоживеенето на детето Г. П. С. и режима на лични отношения на детето с бащата П. Г. С. и е потвърдено решението в останалата му част, с която упражняването на родителските права върху детето Г. П. С. е предоставено на майката И. Й. Н.; определено е местоживеене на детето при майката в [населено място], [улица], ет.8, ап.35; определен е режим на лични отношения на бащата П. Г. С. с детето, както следва: бащата да взема детето всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 16.00 ч. в петък до 19.00 ч. в неделя, както и 30 дни през лятото и 5 дни през зимата, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката; бащата е осъден да заплаща на малолетното дете, чрез неговата майка, издръжка в размер на 180 лв. месечно, заедно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от предаването на детето от бащата на майката; отхвърлен е иска на П. Г. С. срещу И. Й. Н. за възлагане на него упражняването на родителските права върху детето, определяне на режим на лични отношения на майката с детето и за осъждане на майката да заплаща месечна издръжка за детето в размер на 140 лв., считано от датата на предявяване на първоначалния иск – 12.04.2019 г. С обжалваното въззивно решение е изменено първоинстанционното решение в частта относно местоживеенето на детето, като е определено последното да е на адреса на неговата майка И. Й. Н.- в [населено място], [улица], като при промяна на този адрес, адресът на местоживеене на детето ще бъде адресът на майката и е допълнен режима на лични отношения между детето и бащата, като е определено, че бащата П. Г. С. има право да взема детето при себе си всеки Великден и Коледа за по три дни в годините, които завършват на четно число и за три дни за Новогодишните празници в годините, които завършват на нечетно число, а също така има право да взема и вижда детето в деня след рождения му ден от 11.00 до 20.00 ч.

  Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване.

  Касаторът обжалва въззивното решение като поддържа неправилност поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания по чл.281, т.3 ГПК. Основните доводи са, че събраните по делото доказателства са анализирани избирателно от въззивния съд и последният не е отговорил на всички възражения относно поведението на майката, жилищните условия и материалните й възможности и по-конкретно липсата на доходи от трудова дейност. В противоречие с изслушаното заключение на съдебно-психологичната експертиза, съдът е приел, че е налице отчуждение на детето от майката, т.е. за първи път за „синдром на родителско отчуждение“ се споменава във въззивното решение, като до този извод съдът е достигнал без да вземе становище на експерт след изследване на детето, което представлява съществено процесуално нарушение, обуславящо отмяна на обжалваното решение и връщането му за ново разглеждане от въззивния съд. На следващо място се твърди необоснованост на изводите на съда, че поведението на бащата е насочено към отчуждаване на детето от майката, като

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари