Определение №60614/15.07.2021 по дело №1387/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60614

  гр. София, 15.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на трети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 1387/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Т. К. В., чрез адв. Х. против решение № 10090 от 21.01.2021 г. по гр. дело № 1840/2019 г. на Апелативен съд – София, осми граждански състав.

  Ответникът „Пилион Лайн“ ЕООД с ЕИК[ЕИК], чрез адв. Г. е подало отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, с който изразява становище за липсата на основания за допускане на касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

  По допустимостта на производството настоящият състав на ВКС, трето гражданско отделение, намира следното.

  Касационната жалба срещу горното въззивно решение в частта, с която е потвърдено решение № 819/19.02.2019 г. по гр. д. № 165/2018 г. на Окръжен съд – Благоевград в частта за отхвърляне на предявения от „Пилион Лайн“ ЕООД против Т. К. В. иск с правно основание чл. 284, ал. 2 ЗЗД за разликата над 10 992. 76 лв. до предявения размер от 26 191. 89 лв. и ищцовото дружество е осъдено да заплати на ответницата разноски за въззивното производство в размер на 1 740. 90 лв., е процесуално недопустима. За касатора липса правен интерес от жалба с оглед на така постановения от въззивния съд благоприятен за страната правен резултат – предявеният срещу ответницата иск е отхвърлен в посочената му част. Надлежното упражняване на правото на жалба се обуславя от наличие на правен интерес от обжалването - т. е. от възможността при проверка от по - горен съд да се постигне по – благоприятен правен резултат. Такъв в случая не може да бъде осъществен чрез касационно обжалване на разглежданата част от въззивното решение. Като процесуално недопустима, касационната жалба в посочената част не следва да се разглежда по същество, а производството по нея се прекрати.

  Жалбата срещу въззивното решение в останалата му част е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение, приема следното:

  Предмет на касационна жалба в допустимата й част е цитираното въззивно решение в частта, с която е отменено решение № 819/19.02.2019 г. по гр. д. № 165/2018 г. на Окръжен съд – Благоевград в частта, с която е отхвърлен предявеният от „Пилион Лайн” ЕООД против Т. К. В. иск за сумата от 10 992. 76 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтекли от противоправни тегления на парични суми в брой от банковите сметки на дружеството, извършени в периода 28.04.2011 г. - 04.12.2014 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба - 31.08.2018 г. до изплащането й, както и в частта на възложените в тежест на ищцовото дружество разноски над сумата от 1 172. 20 лв. и е постановено ново, с което на основание чл. 284, ал. 2 ЗЗД е присъдена сумата от 10 992. 76 лв., ведно със законната лихва върху нея, считано от 31.08.2018 г. до окончателното й изплащане, както и разноски в полза на ищеца - за първоинстанционното производство в размер на 943. 35 лв. и за въззивното производство в размер на 807. 40 лв.

  Въззивният съд е постановил този правен резултат, като е приел (след процедиране по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК при констатация, че исковата молба е нередовна и се налага нейното поправяне с прецизиране на обстоятелствата, които са послужили за основание на предявения иск), че заявеното за защита спорно материално право е с правна квалификация чл. 284,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари