Определение №60614/02.08.2021 по дело №1377/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60614/02.08.2021 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на осми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Геника Михайлова

  Любка Андонова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 1377 по описа за 2021 г.

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 218/08.10.2020 г. по гр.д. № 402/2020 г., с което Окръжен съд – Перник, потвърждавайки решение № 568/13.03.2020 г. по гр.д. № 2799/2019 г. на Районен съд – Перник в обжалваните части, е осъдил Община Перник да заплати на Г. В. А. на основание чл. 49 ЗЗД сумите 2 206.00 лв. – обезщетение за имуществени вреди и 18 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди от неизпълненото нормативно задължение да поддържа в изправност прилежащите тротоари към общинските улици, ведно със законните лихви от 07.12.2017 г.

  Решението се обжалва от Община Перник с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност по следните въпроси (първите два – процесуалноправни, а третият – материалноправен):

  1. Как следва съдът да прецени гласните доказателства, събрани чрез разпит на свидетел, които носят информация за мястото на инцидент, поради който се иска ангажиране на деликтна по характер отговорност за вреди, ако свидетелските показания не доказват категорично релевантното обстоятелство?

  2. По предявен иск за ангажиране на деликтна по характер отговорност за неимуществени вреди какви мотиви следва да съдържа решението според задължението въззивният съд да извърши преценка на всички конкретно проявени обстоятелства, които са в причинно следствена връзка с деликта и имат значение за размера на обезщетението?

  3. Как се прилага общественият критерий за справедливост по чл. 52 ЗЗД?

  Касаторът счита въпросите включени в предмета на обжалване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК), а допълнителните обосновава с доводи, че първият въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото (чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК), а другите два въззивният съд е решил в противоречие с т. 11 от ППлВС № 4/23.12.1968 г. и т. 19 ТР № 1/04.01.2001 г. по тълк.гр.д. № 1/ 2000 г. на ОСГК на ВКС (чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК). По същество се оплаква, че решението е неправилно поради съществено процесуално нарушение (по чл. 236, ал. 2 ГПК) и нарушение на материалния закон (чл. 49 и чл. 52 ЗЗД). Претендира разноските по делото, включително юрисконсултско възнаграждение.

  От ответника по касация Г. В. А. не е постъпил писмен отговор.

  За да намери иска по чл. 49 ЗЗД доказан по основание, въззивният съд е приел, че от събраните по делото доказателства се установява, че: 1) работниците и служителите в състава на ответника Община Перник, натоварени с дейността да поддържат изправни и безопасни прилежащите тротоари към общинската [улица]в [населено място], към месец декември 2017 г. не са положили дължимата грижа и не са предприели необходимото в изпълнение на нормативното задължение на общината по чл. 11 ЗОбС; 2) противоправното им поведение е виновно; 3) това е причината на 07.12.2017 г. преди обяд, придвижвайки се по тротоара на [улица]в посока магазин „Лидъл“, ищецът Г. В. А. да попадне в неравност от изкривени, счупени, а на места липсващи тротоарни плочи, да загуби равновесие, да падне и да счупи субкапително дясна бедрена шийка – счупване на главата на бедрената кост в нейната основа в областта на тазобедрената става и 4) да понесе вредите, чието обезщетяване се претендира.

  Въззивният съд е заключил, че искът за сумата 2 206.00 лв. обезщетение на имуществените вреди е изцяло основателен – това е общата стойност на имуществените вреди (претърпяни загуби), понесени от ищеца по причина на деликта, който Община Перник следва да репарира като възложител на спестената работа.

  След това е пристъпил към изясняване на онези установени по делото обстоятелства, които се намират в причинна връзка с деликта, и имат значение за размера на обезщетението за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари