Определение №60613/15.07.2021 по дело №975/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60613

  гр. София, 15.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр. д. № 975 от 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  С въззивно решение № 1510 от 09.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 2407/2020 г. на Софийски апелативен съд е отменил решение от 26.05.2020 г., постановено по гр. д. № 15476/2017 г. на СГС, I ГО, 10 състав в частта, с която държавата като ответник е осъдена да заплати на „Ботево 1 Солар“ ЕООД законна лихва върху сумата 162 912 лв. за периода 28.11.2014 г. – 27.11.2017 г. и е отхвърлил тази претенция. Първоинстанционното решение е потвърдено в частта, с която е: 1/ уважен предявеният иск за присъждане на сумата от 162 912 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди от противоправно поведение на лица от състава на държавен орган, изразяващо се в неизпълнение на законово задължение да уредят отношенията, възникнали от прилагане на нормативна разпоредба след обявяването й за противоконституционна, при приета от въззивния съд правна квалификация на иска по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД; и в частта, с която е : 2/ отхвърлена претенцията за законна лихва за периода 09.04.2014 г. – 27.11.2014 г.

  Касационна жалба е подадена от „Ботево 1 Солар“ ЕООД, чрез адв. Р. В. от САК, против въззивното решение в частта, в която е отхвърлено искането за присъждане на законна лихва за забава върху сумата от 162 912 лв. за периода 28.11.2014 г. – 27.11.2017 г.

  Касаторът релевира оплаквания за неправилност на решението. Искането е за отмяната му в обжалваната част и уважаване на предявената претенция. Към жалбата е приложено изложение на основанията за допускане на касационното обжалване.

  Ответникът по жалбата в лицето на държавата, представлявана от министъра на финансите, в писмен отговор, подаден чрез юрк. Д. К., взема становище за нейната неоснователност. Претендира разноски.

  Касационна жалба е подадена и от държавата, представлявана от министъра на финансите, чрез юрк. Д. К., против въззивното решение в частта, с която като краен резултат въззивният съд е уважил искането за плащане на сумата от 162 912 лв., ведно със законната лихва от 28.11.2017 г. до окончателното изплащане и е присъдил в полза на ищеца разноски в размер на 9205,87 лв.

  В касационната жалба са изложени оплаквания за недопустимост на решението и неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Твърди се, че въззивният съд се е произнесъл въз основа на незаявени от ищеца факти и обстоятелства и по непредявен иск, че се е произнесъл по претенция, която е неподведомствена на гражданските съдилища , както и, че е упражнил недопустим последващ контрол за конституционосъобразност на актове на законодателната власт. Към жалбата е приложено изложение на основанията за допускане на касационното обжалване.

  Ответникът по жалбата на държавата в писмен отговор, подаден чрез чрез адв. Р. В. от САК, изразява становище за неоснователност на изложените оплаквания.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира, че касационните жалби са подадени от надлежно конституирани страни с интерес от предприетото процесуално действие срещу подлежащ на обжалване акт на въззивен съд, поради което се явяват допустими. Същите са редовни като подадени в срока по чл. 283 ГПК.

  За да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, настоящият състав съобрази следното:

  Ищецът „Ботево 1 Солар“ ЕООД е предявил иск за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 162 912 лв., изразяващи се в събрана такса за периода м. януари 2014 г. – м. юни 2014 г. въз основа на чл. 35 и сл. от ЗЕВИ, които разпоредби са обявени за противоконституционни с решение на КС по к. д.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари