Определение №60613/30.07.2021 по дело №1147/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60613

  гр. София, 30.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на трети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 1147 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника по делото Политическа партия „Движение Гергьовден“ срещу решение № 260017/05.01.2021 г., постановено по възз. гр. дело № 4623/2019 г. на Софийския градски съд (СГС). С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено – в обжалваната осъдителна част, първоинстанционното решение № 21073/24.01.2019 г. по гр. дело № 40280/2016 г. на Софийския районен съд (СРС), са уважени частично, предявени от Община Перник срещу жалбоподателя, обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 232, ал. 2, пр. 2 и чл. 86, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД, а именно: ответната партия-касатор е осъдена да заплати на общината-ищец сумата 14 762.03 лв. – консумативни разходи за електроенергия и сумата 1 542.24 лв. – консумативни разходи за вода, дължими за периода месец януари 2012 г. – месец юни 2014 г. на основание договор за наем от 17.06.2004 г. за помещение с площ 260 кв.м., находящо се в [населено място] в сградата на „Общински младежки дом“, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 14.04.2016 г. до окончателното им плащане; както и сумата 3 408.23 лв. и сумата 348.79 лв. – също обезщетения за забава в размер на законната лихва върху консумативните разходи, съответно – за електроенергия и за вода, за периода 15.04.2013 г. - 14.04.2016 г.; в тежест на жалбоподателя са възложени и разноски по делото.

  При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав намира, че касационната жалба е процесуално недопустима в частта ѝ срещу тази част на въззивното решение, с която са частично уважени исковете за заплащането на консумативните разходи за вода и на обезщетението за забава относно тях. Цената на тези искове (равняваща се на пълния им предявен по делото размер – чл. 69, ал. 1, т. 1 от ГПК) е, съответно – 2 286.80 лв. и 808.49 лв., т.е. – до 5 000 лв. Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1, пр. 1 от ГПК, тази част от въззивното решение не подлежи на касационно обжалване. По тези съображения, подадената касационна жалба следва да се остави без разглеждане в посочената част, като касационното производство по делото следва да се прекрати в същата част.

  В останалата ѝ част касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирана за това страна срещу подлежащата на касационно обжалване част от въззивното решение, с която са частично уважени исковете за заплащането на консумативните разходи за електроенергия и на обезщетението за забава относно тях, чиято цена е, съответно – 21 257.90 лв. и 9 320.83 лв. В жалбата се поддържат оплаквания и доводи за неправилност на тази част, поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, довели до нарушение на материалния закон – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК на партията-жалбоподател, като общи основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК за допускане на касационното обжалване, са формулирани следните правни въпроси: 1) когато едно лице е било снабдено с правомощия да извършва действия по управление, свързани със сключване на договор за наем на имот, то същото лице разполага ли и с правомощия да договаря по последиците от такъв договор, включително и такива за разсрочване на неизпълнените задължения на падежа, в хипотезата на промяна на законния представител на упълномощителя през време на действие на договора и липса на ново упълномощаване; 2) може ли съдът да основе решението си на бланкетно заявление на ищеца в исковата молба; 3) съобразно изискванията

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари