Определение №60612/30.07.2021 по дело №1031/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60612

  гр. София, 30.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 1031 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищците по делото А. С. С. и малолетните А. Ф. Ю. и С. Ф. Ю., подадена чрез процесуалния им пълномощник по делото адв. А. К., срещу решение № 120/23.11.2020 г., постановено по възз. гр. дело № 347/2020 г. на Варненския апелативен съд. С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 805/24.06.2020 г. по гр. дело № 1469/2019 г. на Варненския окръжен съд, са отхвърлени, предявените от жалбоподателите срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), осъдителни искове с правно основание чл. 49 от ЗЗД за заплащане на всеки един от ищците-касатори на сумите от по 150 000 лв., ведно със законната лихва върху тях, считано от 24.10.2017 г. до окончателното изплащане на тези суми, претендирани като обезщетения за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в емоционални болки и страдания от смъртта на Ф. Ю. А. – годеник на първата ищца и баща на двамата малолетни ищци, настъпила на 24.10.2017 г. в резултат на пътно-транспортно произшествие (ПТП), възникнало на първокласен път „I-9“ – държавна собственост, управлението на който е възложено на ответната агенция, която (според твърденията на ищците) не била изпълнила вменени ѝ по ЗП задължения и не била осигурила безопасни условия за движение; в тежест на жалбоподателите са възложени разноските по делото.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от името на процесуално легитимирани за това лица, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. В жалбата се поддържат оплаквания и доводи за неправилност на последното, поради необоснованост и нарушение на материалния закон и на съдопроизводствените правила – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК на касаторите-ищци (също чрез процесуалния им пълномощник по делото адв. А. К.), като общи основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, са формулирани следните въпроси: 1) наличието на препятствие на пътя – кон, представлява ли опасност за движението, създаваща предпоставки за възникване на ПТП; и настъпването на ПТП обуславя ли ангажиране на отговорност за субекта, допуснал наличието на това препятствие; 2) доказани ли са възражението и твърденията на ответника относно положената грижа, създаване на безопасни условия за движение и липса на бездействие, с което е предотвратил наличие на препятствие на платното за движение; 3) колко положителни безспорни факта и доказателства са необходими за установяване на отрицателен факт за твърдяното бездействие на ответника в производството; 4) допустимо ли е събиране на доказателства пред въззивна инстанция, които не са били събрани от първоинстанционния съд поради процесуално нарушение (недопусната допълнителна съдебна експертиза); въззивният съд длъжен ли е да събере служебно доказателства, когато делото е останало с неизяснена фактическа страна; 5) наличието на предпоставки за съпричиняване обуславя ли изцяло отпадане на отговорността на ответника от бездействие или е предпоставка за намаляване на отговорността му по закон; 6) обстоятелството, че ПТП е настъпило с препятствие и в следствие на наличието на препятствие на пътя, обуславя ли извод, че лицето, на което е възложено да се грижи за пътя, като създава безопасни условия на движение, и е длъжно да отстрани всичко застрашаващо движението, е изпълнило вменените му задължения; или с бездействието си е допуснало наличие на обект, застрашаващ участниците, с което носи отговорност за причинените вреди от ПТП с препятствията; и 7) обстоятелството, че ПТП е настъпило в района на около 140 м. преди [населено място], на първокласен път „I-9“ Варна-Бургас, обуславя ли положението

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари