Определение №60611/11.11.2021 по дело №1001/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60611

  [населено място],11.11.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на девети ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №1001 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Постъпила е касационна жалба на „Алпенринд“ Гмбх, Австрия, срещу решение №314 от 04.02.2020г. по т.д.№394/2020г. на Софийски апелативен съд, ГО. С него е потвърдено разпореждане №5166/28.11.2019г. по гр.д.№245/2019г. на Благоевградски окръжен съд, с което е отхвърлена като неоснователна предявената от касационния жалбоподател молба за издаване на изпълнителен лист срещу "Харис транс" ЕООД, [населено място], за присъдени с европейска заповед за плащане суми: 56078,60 евро, представляваща дължима и неплатена главница, ведно със законната лихва от 9,20% на годишна база, считано от 09.05.2018г. до окончателното изплащане на задължението, както и 2478,88 евро разноски, направени за издаване на заповедта, и 50 лева, представляващи държавна такса по издаването на изпълнителния лист. Касационният жалбоподател твърди, че обжалваното решение е очевидно неправилно, тъй като съществено и грубо противоречи на обективната действителност, а също и поради нарушение на правилата на формалната логика. Поддържа също, че въззивният съд е нарушил задължението си да обсъди в решението поотделно и в тяхната съвкупност всички доказателства по делото.

  В изложението си по чл.284 ал.3 т.1 от ГПК поддържа основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3, както и чл.280, ал.2, предл.3 от ГПК за достъп на решението до касация. Сочи като обуславящи следните процесуалноправни въпроси: 1. Длъжен ли е съдът да обсъди всички приети по делото доказателства, които са от значение за спора? 2. При наличие на твърдение на страна, че е изпълнила задължението си за представяне на документ на чужд език в оригинал, следва ли съдът да назначи съдебно – преводаческа експертиза, за да констатира, че представеният документ е именно този, който страната е била длъжна да представи? Твърди, че по първия въпрос въззивният съд е допуснал отклонение от практиката на ВКС, обективирана в решение №411 от 27.10.2011г. по гр.д.№1857/2010г. на ВКС, ГК, ІV г.о., решение №554 от 08.02.2012г. по гр.д.№1163/2010г. на ВКС, ГК, IV г.о., решение №407 от 11.01.2012г. по гр.д.№161/2011г. на ВКС, ГК, IIІ г.о. Счита, че отговорът на втория въпрос ще бъде от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Позовава се и на очевидна неправилност на решението, която обосновава с извода на въззивната инстанция, че по делото липсва оригинален официален документ / формуляр „Д“ на немски език/, който обективно е наличен по делото, намира се на стр. 19-20 и е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари