Определение №60610/28.07.2021 по дело №670/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  11

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60610

  София, 28.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети май през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като изслуша докладваното от съдията ЛЮБКА АНДОНОВА гр.дело № 670 по описа за 2021 година.

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по три касационни жалби : на ищцата по делото- Е. С. Ф., на ответника- СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД и на третото лице-помагач на страната на ответника- „Асансьор-МБ“ 97-ООД.

  С въззивното решение № 11 972 от 8.9.2020 г, постановено по гр.дело № 6372/18 г на САС, ГК, 10 състав е потвърдено решение № 3554/4.6.2018 г, постановено по гр.дело № 2989/15 г на СГС, Първо ГО, 18 състав, с което СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД е осъден да заплати на Е. С. Ф. на основание чл.49 ал.1 ЗЗД сумата 20 000 лв-обезщетение за неимуществени вреди от ексцес.Първоинстанционното решение е отменено в частта, с която искът е отхвърлен за разликата над сумата 20 000 лв до сумата 40 000 лв и е постановено друго, с което е уважен като СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД е осъден да заплати на Е. С. Ф. на основание чл.49 ал.1 ЗЗД още 20 000 лв, представляващи обезщетение за неимуществени вреди от ексцес, вследствие на влошаване на здравословното й състояние, получено в резултат на травма при пропадане на асансьорната уредба в сградата на болничното заведение.С въззивното решение е потвърдено това на СГС в частта, с която искът по чл.49 ал.1 ЗЗД е отхвърлен за разликата над сумата 40 000 лв до сумата 66 000 лв като неоснователен.

  Ищцата Е. С. Ф. обжалва въззивното решение в частта, с която искът по чл.49 ал.1 ЗЗД е отхвърлен за разликата на присъдения размер от 40 000 лв до пълния предявен размер от 66 000 лв.Излага твърдения, че въззивното решение е недопустимо, неправилно, незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закон.

  Ответникът по делото СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД обжалва въззивното решение в частта, с която предявения иск е уважен до размера на сумата 40 000 лв, с твърдения, че същото е недопустимо, неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необосновано.Моли съда да го допусне до касационен контрол, след което да постанови друго, с което отхвърли иска изцяло, респ.да зачете направеното от ответника възражение за съпричиняване на вредоносния резултат.

  Третото лице-помагач- „Асансьор-МБ-97“ ООД обжалва въззивното решение в частта, с която предявения иск по чл.49 ал.1 ЗЗД е уважен до размера на сумата 40 000 лв, с твърдения, че същото е неправилно и незаконосъобразно, постановено е в противоречие с материалния закон, а присъденото обезщетение е явно несправедливо.

  Страните взаимно си оспорват касационните жалби.

  В изложението на касатора СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД искането за допускане на касационния контрол се обосновава с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1.

  Формулирани са следните въпроси :

  1/ за отговорността на възложителя на работата по чл. 49 ЗЗД, когато е налице договор между две предприятия, по който едното е възложило на другото извършването на определена работа, която изпълнителят извършва със свои работници и служители и под свой контрол – сочи се противоречие с т. 3 от ППВС № 17/18.11.1963 г.;

  2/ Кои са елементите от фактическия състав на съпричиняването на вредите - достатъчно ли е поведението на дееца и отговарящият за настъпилите вреди да представляват част от верижния процес на увреждането, когато е налице единен в пространствено и времево отношение процес и поведението на двамата едновременно е довело до причиняване на резултата – сочи се противоречие с решение по гр.д. № 453/2012 г. на ВКС, ІV г.о.;

  3/ относно обстоятелствата, имащи значение за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД ;

  4/ длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства, които са от значение за спорното право;

  5/дължи ли се обезщетение за вреди

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари