Определение №60609/28.07.2021 по дело №512/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60609

  София, 28.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на десети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ:Василка Илиева

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 512 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Р. Н. М., чрез пълномощника й адв. С. Б. против решение № 260044/30.09.2020 г. по в.гр.д. № 1432/2020 г. на Окръжен съд Стара Загора, с което е потвърдено решение № 90/20.02.2020 г. по гр.д. № 1543/2019 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което са отхвърлени предявените от касатораа против К. А. К. и Р. Т. К. искове с правно основание чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД за заплащане на сумата от 7 500,00 лв., представляваща дадена като капаро сума по предварителен договор от 14.11.2017 г. за покупко-продажба на апартамент № 6, находящ се в [населено място], [улица], [жилищен адрес] състоящ се от три стаи, хол, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 105 кв.м., с прилежащото избено помещение № 6, с полезна площ от 3,80 кв.м., заедно с 3,82 % ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: от изток И. И., отдолу А. Д., ведно със законната лихва от 31.05.2019 г. до окончателното изплащане и с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата от 925,07 лв., представляваща лихва за забава върху сумата от 7 500,00 лв. за периода от 14.03.2018 г. до 31 05.2019 г.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване.

  Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа на първо място, че то е недопустимо поради нарушение на диспозитивното начало – произнасяне на съда по непредявен иск. На второ място се поддържа и очевидна неправилност на решението по смисъла на чл.280, ал.2 ГПК поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Иска се обезсилване на решението като недопустимо и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, а при условията на евентуалност – отмяната му като очевидно неправилно и постановяване на друго, с което исковете да бъдат уважени. Претендира разноски за производството пред трите съдебни инстанции.

  Ответниците К. А. К. и Р. Т. К. Х. А. П., представлявани от адв. М. Д., в отговор на касационната жалба поддържат се, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на посочените основания по чл.280, ал.2 ГПК, а по същество излагат съображения за нейната неоснователност. Претендират разноски за настоящото производство.

  За да потвърди решението на Районен съд Казанлък, въззивният съд е приел, че дадената от първата инстанция правна квалификация на иска - чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД – за връщане на даденото въз основа на развален договор е правилна, като е съобразил изявленията на процесуалния представител на ищцата, направени в първото по делото открито съдебно заседание, че макар да е налице основание за унищожаемост на договора като сключен поради грешка, такъв иск не се предявява, а се иска връщане на даденото по предварителния договор, който бил прекратен поради изтичане на срока за сключване на окончателен такъв, т.е. считано от 10.02.2018 г., както и обстоятелството, че процесуалният представител на ищцата не е възразил по дадената от съда с доклада по делото правна квалификация на иска. Въззивният съд е приел, че в случая е налице виновен отказ от страна на купувача за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на имота, което дава правото на продавачите по предварителния договор да задържат платеното от купувача капаро в размер на 7 500,00 лв., поради което искът за връщане на тази сума, се явява неоснователен.

  При съобразяване на разрешението, дадено в т.1 от Тълкувателно

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари