Определение №60608/14.07.2021 по дело №1249/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60608

  гр. София, 14.07.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Симеон Чаначев

  Членове: Александър Цонев

  Филип Владимиров

  като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 1249/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба на Р. Т. П.- Г. против решение №116/20г. на Добрички окръжен съд, с което е отхвърлен нейният иск срещу „Енерго- про продажби“ АД гр. Варна за установяване, че не дължи сумата от 6881,76лв. за доставена, но неотчетена ел.енергия за периода от 12.12.2017г. до 11.12.2018г..

  Правният спор между страните е възникнал от твърдения на ищцата, че на 24.10.2019г. е била уведомена, че дължи сумата от 6881,76г. за процесния период съгласно издадена фактура с падеж 04.11.2019г., но оспорва основанието и размера на вземането по следните аргументи: средството за търговско измерване е собственост на дружеството; не е присъствала на проверка и демонтаж на СТИ; корекцията не съответства на действително консумираната ел.енергия; неясно е начисляването на допълнителна ел.енергия за процесния период.

  В срока за отговор дружеството ответник е възразило, че сумата се дължи поради следните съображения: при проверка е установена намеса в софтуерното отчитане на СТИ, и като последица част от действително потребена ел.енергия се разпределя и върху невизуализирана тарифа, която е останала нефактурирана и неплатена; поради това сметката е коригирана за действително потребена ел.енергия- търсената сума е цената за реално консумирана ел.енергия; издадената фактура е за 1- годишен период назад съгласно чл. 38 ОУ, чл. 50 ПИКЕЕ и чл.183 ЗЗД.

  Въззивният съд е приел, че сумата се дължи на основание чл. 183 ЗЗД, без да се прилагат отменените ПИКЕЕ(2013г.), тъй като се касае за реално консумирана, но неплатена ел.енергия по договорно продажбено отношение, а фактите се установявали от извършена метрологична експертиза на СТИ от Български институт по метрология и от заключението на приетата по делото СТЕ, според които част от консумираната ел.енергия е записана в невизуализираните за отчет регистри на СТИ, поради което не е била фактурирана и платена, а дължимата сума била коректно изчислена от дружеството.

  В касационната жалба се излагат доводи, че сумата не се дължи, тъй като дружеството е упражнило потестативно право за корекция на сметка, което няма законово основание, а потестативните права се уреждат изрично от закона, освен това не била предвидена и нормативна процедура за упражняването му. Според касатора Р. Г. нормата на чл. 183 ЗЗД е неприложима, доколкото се касае за приложението на специален закон, който отменя общия.

  В изложението се иска допускане на основание чл. 280, ал.1, т.1 и 3, както и ал.2 от ГПК като се поставят следните въпроси: Приложима ли е нормата на чл. 183 ЗЗД при корекция на сметки в продажбените отношения на абонатите на електроразпределителните дружества? Необходимо ли е да се докаже виновно поведение на абоната при софтуерна намеса в СТИ?

  Настоящият състав на ВКС счита, че липсват основания за допускане на касационно обжалване. По формулираните въпроси е установена трайна практика на ВКС. Съгласно решение № 144 от 12.3.2021 г на ВКС по гр. дело № 1251/20 г на ВКС, Четвърто ГО, с решение № 120 от 26.1.2021 г по гр. дело № 3754/2019 г на ВКС, Трето ГО, решение № 124 от 18.6.2019 г по гр. дело № 2991/2018 г на ВКС, Трето ГО, решение №67/21г. на ІV ГО, решение № 30/21 на ІV ГО, решение № 53/21 на ІІІ ГО и др., споделена и от настоящия съдебен състав, правоотношенията между енергоснабдителното предприятие и крайния потребител за доставена електроенергия, се договорни, за доставка/продажба/. Договорът има специфичен предмет, но за неуредени в Закона за енергетиката случаи, следва да се прилагат общите правила за продажба - чл. 183 и сл. ЗЗД, съответно гл. ХХII ТЗ, когато сделката е търговска. Така, купувачът дължи заплащане на действително доставената и потребена от него електроенергия, на осн. чл.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари