Определение №60608/28.07.2021 по дело №1154/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60608

  София, 28.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи май през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 1154 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на С. Д. С., с адрес в [населено място], приподписана от адв. Н. С., против решение № 260046 от 31 декември 2020 г., постановено по в.гр.д. № 300/2020 г. по описа на окръжния съд в гр. Търговище, с което се потвърждава в обжалваната му част решение № 260088 от 10 септември 2020 г., постановено по гр.д. № 2203/2019 г. по описа на районния съд в гр. Търговище, за отхвърляне на предявения от С. против А. А. П., с адрес в [населено място], на основание чл. 127, ал. 2 ЗЗД иск за сумата 7008,15 лева, представляваща задължение по договор за ипотечен кредит № 1-60 от 22.01.2007 г., сключен между П. Д. П. и „Алфа банк – клон България“ АД.

  В касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради допуснато нарушение на материалния закон и необоснованост. Оспорен е изводът на съда, че П. не е солидарен длъжник по договор за банков кредит между П. П. и банката, защото е поръчител на задължението и в това ѝ качество отговаря солидарно спрямо кредитора съдлъжник. Сочи се, че касаторът за пръв път се приобщава към кредита много време след сключването на договора, когато кредитът отдавна е бил усвоен от П., а интересът на касатора е бил в полза на активна легитимация за изпълнението от негова страна на главното задължения, както и на последващото му субругиране в правата на кредитора, като тази субругация включва както основния дълг, така и обезпеченията му – поръчителството от страна на П.. В конкретния случай касаторът изпълнява задължения на П., а не свой дълг, поради което касаторът не е солидарен длъжник, а трето лице, фактически поръчител; касаторът е погасил дълга и встъпва в правата на кредитора, събирайки дълга, като се ползва и от неговите обезпечения. Оспорва се изводът, че П. е поръчител, а не длъжник, защото тя изрично и доброволно е поела задължение да бъде солидарен длъжник, а не поръчител по договора за ипотечен кредит, както е обяснено и двата анекса към договора; този въпрос е безспорен между страните и никой не го поставя пред съда, като произнасянето на съда е плюс петитум. По силата на заповед за изпълнение, касаторът, длъжникът и П. са квалифицирани като солидарни длъжници на банката, като ответницата, ако не е била съгласна, е могла да оспори това си качество, но не е възразила. В уточнение на исковата молба касаторът е посочил откъде черпи основанията си за иска, а в отговора нито един от ответниците не е оспорил качеството си на солидарен длъжник, като правото им е преклудирано. Съдът решава повторно въпроса за солидарността, като тълкува превратно или не тълкува събраните писмени доказателства. Поддържа се, че независимо дали съдът ще приеме, че е налице поръчителство или солидарна отговорност по реда на чл. 121 ЗЗД, искът против П. не може да се приеме за неоснователен. В изложение на основанията за допускане на касационното обжалване се твърди, че са налице основания за това по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, както и че изводите на съда има вероятност да са недопустими или нищожни.

  Ответницата А. А. П., с адрес в [населено място], не взема становище по касационната жалба.

  С въззивното решение съдът приема, че на основание чл. 101 ЗЗД касаторът е встъпил в дълг по банков кредит между П. П. и банка, но ответницата П. не е съдлъжник, а поръчител по задължението; в това

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари