Определение №60607/28.07.2021 по дело №824/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60607

  София, 28.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 824 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на Е. Л. П., с адрес в [населено място], против въззивното решение № 260102 от 22 октомври 2020 г., постановено по в.гр.д. № 1014/2019 г. по описа на окръжния съд в гр. Плевен, с което се потвърждава решение № 1303 от 12 юли 2019 г., постановено по гр.д. № 8222/2018 г. по описа на районния съд в гр. Плевен, за отхвърляне на предявения от П. против М. Й. Н. и Б. М. Н. – двамата с адрес в [населено място], обл. П., за обявяване за нищожен поради накърняване на добрите нрави на договор за покупко-продажба от 07.11.2012 г., обективиран в нот.акт № 18, т. XI, рег.№ 6726, дело № 761/2012 г. на нотариус с рег. № *** на Нотариалната камара, сключен между М. Н. и П., в качеството на продавачи и Б. Н., в качеството на купувач, по отношение на продадената 1/2 ид.ч. от зърноплощадка инв.№ **, находяща се в с Беглеж, с определена застроена и прилежаща площ с квадратура от 3300 кв.м. на ДПФ-МЗХ; сграда стоманобетонна, сглобяема, без оградни стени, построена в поземлен имот № ** по плана на селото, при съседи на имота: УПИ **, поземлен имот № *** и поземлен имот № ** , и за отхвърляне на предявения от П. против Б. Н. иск с правно основание чл. 34 ЗЗД за осъждане на Н. да върне на П. собствеността върху същия имот.

  В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно по всички основания на чл. 281, т. 3 ГПК. Касаторката се е позовала на нищожност на атакуваната сделка на основание накърняване на добрите нрави поради нееквивалентност на престациите по сключения договор за продажба, тъй като не е получила насрещна престация по този договор срещу отчуждаването на нейната част от имота, а с поредица от последващи сделки, по които също не е получила никаква насрещна престация, ответниците са осуетили възможността ѝ да получи какъвто и да е дял от общото имущество, придобито по време на брака ѝ с първия ответник, с което са постигнали укорима от общественото разбиране за справедливост цел. Поддържа се, че в практиката на ВКС нееквивалентността на престациите не е достатъчна за прогласяване нищожността на сделка, а е необходимо тя да е явна, значителна; от значение е да се преценява действителната воля на страните – преследваната от тях цел и това дали тя е свързана с удовлетворяване на значим, допустим от закона интерес. В случая двамата ответници са сключили помежду си предварителен договор за продажба на недвижимата вещ, придобита в режим на съпружеска имуществена общност, без участието на касаторката, установили са и са прихванали помежду си дължими суми без нейно знание и съгласие, и са се разплатили в нейно отсъствие в брой пет години преди сключване на окончателния договор и без касаторката да получи суми от продажбата; не е спорно, че плащането е сторено само на съпруга М. Н.. Твърди се, че договарянето е в противоречие с морала, защото соченото поведение е с цел удовлетворяване на недопустим от закона интерес – получаването на всички престации по продажба на придобито по време на брака имущество само от съпруга, а касаторката е била напълно и окончателно лишена от всякакво имущество, придобито по време на брака ѝ с ответника, и не е получила адекватно остойностяване и плащане на дела ѝ в семейното имущество в имотно или парично уравнение. Оспорва се изводът на съда, че ответникът Б. заедно с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари