Определение №60607/10.11.2021 по дело №104/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60607

  гр. София, 10.11.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четиринадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №104 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Т. И. Г. и В. К. Г. срещу решение №260005 от 19.08.2020г. на Апелативен съд- Варна, Търговско отделение, постановено по в.т.д. №790/2019г., с което е потвърдено решение №966/05.11.2019г. по т.д.№1980/2018г. по описа на Окръжен съд –Варна. С първоинстанционното решение е обявена по реда на чл.216, ал.1, т.6 ДОПК за недействителна по отношение на Държавата на продажба на жилище и идеални части от поземлен имот, вписана на 21.03.2017г. с дв.вх.рег. №6224, вх. №6279, Акт №69, том XIV, дело №2838/2017г. в СВ - [населено място] и извършена с нотариален акт №82, том I, рег. №1520, дело №47, при нотариус И. О., с район на действие ВРС, с която „НС ГОЛД“ ООД, чрез действащи заедно управители Р. Й. К. и Н. Т. Г., е прехвърлил собственост на Т. И. Г. по време на брака му с В. К. Г. върху недвижими имоти, находящи се в [населено място], общ.Варна, район Приморски, с.о. С., [улица], а именно: апартамен № 6, представляващ самостоятелен обект, в сграда с идентификатор 10135.2508.1394.6.6, на ет.2, в сграда, изградена на етап груб строеж, разположена в поземлен имот, с идентификатор 10135.2508.1394, както и 24 кв.м. идеални части от правото на собственост върху същия ПИ с идентификатор 10135.2508.1394 по кадастрална карта и кадастрални регистри на [населено място], целия с площ 1660 кв.м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване, от които идеални части 12.00 кв.м. са отредени съгласно архитектурен проекти и купувачът ще ползва за паркомясто №1, находящо се на открития паркинг, в незастроената част на поземления имот, при граници съгласно архитектурния проект: паркомясто №3 и УПИ VІ-494, като сделка, извършена във вреда на публичния взискател, по която страна е свързано с длъжника лице, сключена след връчване на заповедта за възлагане на ревизия, приключила с установяване на публични задължения с ревизионен акт №Р-030003117000802-091-001/03.08.2017г., по иска, предявен от Национална агенция за приходите, в качеството на публичен взискател като специализиран държавен орган за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания /чл.2 ЗНАП/, чрез ТД-Варна, съдебен адрес [населено място] [улица] срещу „НС ГОЛД“ ЕООД, Т. И. Г. и В. К. Г..

  Касаторите атакуват въззивното решението като недопустимо, евентуално намират същото за неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари