Определение №60606/28.07.2021 по дело №55/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60606

  гр. София 28.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 55/2021 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба подадена от „Царевец“ ООД, чрез адв. В. К., против въззивно решение № 903533/10.08.2020 г., постановено по в. гр. д. № 118/2020 г. на Окръжен съд - Благоевград, с което след частична отмяна на решение 4998/22.10.2019 г. по гр. д. № 1296/2015 г. на Районен съд - Разлог, „Царевец“ ООД е осъдено да заплати: на Л. И. Л. сумата от още 25 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди /или общо обезщетение в размер на сумата 65 000 лв./, в резултат на трудова злополука на 23.04.2015 г., в следствие на което е настъпила преждевременната смърт на нейния съпруг Н. И. Л., докато е бил в трудово правоотношение с ответника, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.04.2015 г. до окончателното й плащане; на В. Н. С. и Т. Н. М. сумата от по още 15 000 лв. за всяка една обезщетение за неимуществени вреди /или общо обезщетение за всяка една в размер на сумата 50 000 лв./, в резултат на трудова злополука на 23.04.2015 г., в следствие на което е настъпила преждевременната смърт на техния баща Н. И. Л., докато е бил в трудово правоотношение с ответника, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 23.04.2015 г. до окончателното й плащане.

  В касационната жалба се релевират доводи за неправилност и необоснованост на решението, иска се отмяната му и отхвърляне на предявените искове по чл. 200 КТ изцяло или намаляване на присъдените обезщетения за неимуществени вреди.

  В изложението на основанията за допускане до касационно обжалване касаторът се позовава на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2, предл. 3 ГПК. Формулирал е следните въпроси: 1. „При наличие на противоречие между констатациите за причината на настъпилата в резултат на трудова злополука смърт на работника или служителя в административния акт по чл. 55 от КСО и тези, установени от вещо лице по назначената СМЕ, задължен ли е гражданският съд да изследва това противоречие, след като кредитира и дава вяра на заключението по съдебно-медицинската експертиза?“; 2. „Длъжен ли е съдът да изследва функционалната връзка между изпълняваната работа, увреждането и настъпилия резултат /смърт/, когато от приетата по делото СМЕ се установява различна от посочената в исковата молба, акта по чл. 55 от КСО и събраните по делото доказателства причина за настъпилата в резултат на трудовата злополука смърт?“; 3. „Правен или медицински е въпросът за функционалната връзка при делата за обезвреда по чл. 200 от КТ, като елемент от фактическия състав на задължението за обезщетение?; 4. „За приложението на принципа за справедливо обезщетяване по чл. 52 от ЗЗД при определяне на конкретен размер на обезщетението за неимуществени вреди?“; 5. „Предвид разпоредбата на чл. 272 от ГПК, длъжен ли е въззивният съд да изложи точни и ясни собствени мотиви при постановяване на решението си?“; 6. „Разпоредбата на чл. 272 от ГПК, освобождава ли въззивният съд от задължението да се произнесе по спорния предмет на делото, като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и защитните тези на страните, очертани във въззивните им жалби?“; 7. „Налице ли е процесуална преклузия за направеното от работодателя възражение за съпричиняване по чл. 201, ал. 2 от КТ след изтичане на срока по чл. 133 от ГПК, във вр. с чл. 131, ал. 1, т. 5 от ГПК, но преди приемане на окончателния доклад по чл. 146 от ГПК?“ и 8. „Длъжен ли е съдът да се произнесе изрично по правната валидност на така направеното възражение?“. Сочи, че първите три въпроса са от значение за точното прилагане

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари