Определение №60605/28.07.2021 по дело №2022/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60605

  гр.София, 28.07.2021г.

  в и м е т о н а н а р о д а

  Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети юли, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N2022 по описа на ВКС за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Обжалвано е решение от 03.12.2018г. по гр.д. №1793/2018г. на АС София, с което е уважен иск с правно основание чл.87, ал.3 ЗЗД, вр. с чл.190 ЗЗД.

  Жалбоподателите С. Е. Е. и В. Н. Б., чрез процесуалния си представител поддържат, че в решението е даден отговор на правни въпроси от значение за спора в противоречие с практиката на ВКС. Поддържат, че решението е недопустимо и очевидно неправилно и молат да се допусне касационно обжалване.

  Ответниците Л. Н. С. и В. П. С., в писмено становище , чрез процесуалния си представител поддържат, че не следва да се допуска касационно обжалване.

  Третото лице-помагач-Столична Община, не взема становище по жалбата.

  С определение от 10.10.2019г. ВКС е спрял производството по гр.д. № 2022/2019 година по описа на Върховния касационен съд, ІV г.о, до приемане на решение по Тълкувателно дело № 1/ 2019 г. ОСГТК ВКС.

  Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., като констатира, че е постановено решение по Тълкувателно дело №1/ 2019 г. ОСГТК ВКС намира, че са налице предпоставките на чл.230, ал.1 ГПК и производството по настоящето дело следва да се възобнови.

  Върховният касационен съд, сътав на четвърто г.о., като направи преценка за наличие предпоставките на чл. 280 ГПК, приема за установено следното:

  Касационно обжалване на решението на въззивния съд не следва да се допусне.

  С обжалваното решение въззивният съд, като е потвърдил първоинстанционното решение, е развалил на основание чл.87,ал.3, вр. с чл.190, ал.1 ЗЗД, сключения на 09.05.2011 год. договор за покупко-продажба на недвижим имот, оформен в нотариален акт № **, том ..., рег.№ ****, дело № 38/2011 г. досежно УПИ ... в кв.279 по плана на С., м.”Л. – І част”, с площ от 601 кв.м., по силата на който С. Е., В. Б. и Е. Е. продават на Л. и В. С. недвижимия имот за сумата 180 300 евро.

  Решението е постановено при участие на третото лице-помагач на страната на ищците – Столична община, която чрез процесуалния си представител е поддържала, че е собственик на 4/5 ид.част от процесния имот,

  Прието е за установено, че С. Е., В. Б. и Е. Е.. са сключили на 09.05.2011 год. договор за покупко-продажба, оформен с нотариален акт № **, том първи, рег.№ ****, дело № 38/2011 г. по описа на Нотариус В., по силата на който са продали на Л. и В. С. собствеността върху целия недвижим имот, представляващ УПИ ..., в кв.279 по плана на С., с площ от 601 кв.м., срещу заплащане на цена от 183 000 евро, получена от купувачите.

  Констатирано е от приложени и приети четири регулационни преписки по делото, а и от приетата тройна съдебно-техническа експертиза, че за процесния недвижим имот, представляващ УПИ ... целият с площ от 601 кв.м. , че в съответствие с постановление № 20 на МС от 05.12.1949 г., от наследодателката на ответниците З. М. е отчуждена 1/5 ид. част от място в [населено място] , местността „Г. Л.” с площ на цялото място 4080 кв.м, като последната е наследник на съпруга й И. М., който е притежавал същия по силата на нотариален акт № 75/18.03.1929г. Установено е, че с посоченото постановление на МС е утвърдено решение на комисията по чл.11 от ЗОЕГПНС от 15.10.1948 г., с което е взето решение да се отчуждят в полза на държавата недвижими имоти, собственост на З. М., сред които и посочената 1/5 ид.ч. от недвижимия имот, целият от 4080 кв.м. Констатирано е,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари