Определение №60605/14.07.2021 по дело №1078/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60605

  гр. София, 14.07.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Симеон Чаначев

  Членове: Александър Цонев

  Филип Владимиров

  като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 1078/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба на ответника по делото “Енерго- Про Продажби”АД срещу решение № 1453/17.11.20г., постановено по в.гр.д. 2669/20г. на ОС гр. Варна, с което е признато за установено на основание чл. 124, ал.1 ГПК, че В. К. В. не дължи на касатора сумата от 6557,05лв., представляваща корекция на консумирана ел.енергия за периода 14.12.2017г. до 13.12.2018г..

  Правният спор между страните е възникнал от твърдения на ищеца, че е получил писмо от дружеството ответник и фактура за корекция на сметка поради неправилно или неточно измерване на ел.енергия за сумата от 6557,05лв. и за периода 14.12.2017г. до 13.12.2018г., която сума обаче, не я дължи, тъй като не е потребил такова количество ел.енергия и е липсвала нормативна процедура за извършването на такава корекция.

  В срока за отговор ответникът е възразил, че ищецът е потребил реално процесното количество ел.енергия, която не е била отчетена, тъй като тази енергия не е визуализирана на дисплия на средството за търговско измерване поради външна софтуерна намеса, което било установено от Българският институт по метрология. Тъй като страните били в договорни отношения, то се прилагали нормите на чл. 50 ПИКЕЕ и чл. 200, ал.1, пр.1 ЗЗД.

  Въззивният съд е приел, че чл. 50 ПИКЕЕ (2013г.) не може да се приложи, тъй като процедурата за прилагането му е отменена- съответно нормите на чл. 44, ал.1 ПИКЕЕ и чл. 47 ПИЕКЕ. Освен това не било установено от ответника при условията на пълно и главно доказване, че при монтиране на СТИ данните в скрития регистър да са били занулени, за да може да се претендира именно от ищеца неотчетената ел.енергия, отразена в скрития регистър, като не е кредитирано заключението на вещото лице, което е констатирало реално потребена и неотчетена ел.енергия.

  В касационната жалба са изложени доводи, че съдът не се е произнесъл по възражението на дружеството, че дължимата сума е за реално потребена и неотчетена ел.енергия и в отношенията между страните се прилага чл. 183 ЗЗД, поради което в изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК се иска допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по следния въпрос: Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните?

  В срока за отговор ищецът е възразил, че въззивният съд е установил, че липсва реално използвана ел.енергия, поради което възражението за приложение на чл. 200 ЗЗД е неотносимо.

  ВКС, състав на ІІІ ГО намира, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса дали въззивният съд е длъжен да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните, защото възражението на ответното дружество, че се прилага нормата на чл. 183 ЗЗД е относимо към спора, доколкото се касае за твърдения относно реално потребена ел.енергия. Освен това въззивният съд не се е обосновал защо приема, че дружеството не е установило реално потребената ел.енергия, като за тази цел е игнорирал експертното заключение, както и констативния протокол на Българския институт по метрология, без да се обоснове по какви причини или въз основа на какви доказателства го е направил.

  Воден от горното, състав на ВКС ІІІ ГО

  ОПРЕДЕЛИ:

  ДОПУСКА касационно обжалване на решение №1453/17.11.20г., постановено по в.гр.д. 2669/20г. на ОС гр. Варна.

  Указва на касатора в 1- седмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена д.т. в размер на 131, 14лв. по сметка на ВКС, иначе касационното производство ще бъде прекратено.

  Делото да се докладва за насрочване, след представяне на документ за платена такса.

  Определението е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари