Определение №60604/28.07.2021 по дело №4163/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 5 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60604

  гр. София 28.07.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 09.06.2021 (девети юни две хиляди и двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 4163 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 268 961/02.11.2020 година, подадена от „Енерго-Про Продажби” АД [населено място], против решение № 260 571/23.09.2020 година на Окръжен съд Варна, постановено по гр. д. № 1350/2020 година.

  С обжалваното въззивно решение съставът на Окръжен съд Варна е потвърдил първоинстанционното решение № 32/17.02.2020 година на Районен съд Девня, първи състав, постановено по гр. д. № 806/2019 година, с което на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е прието за установено, че П. К. Д. не дължи на „Енерго-Про Продажби” АД [населено място] сумата от 9226.34 лева, представляваща допълнително начислена стойност на електроенергия за период от 03.04.2017 година до 02.04.2018 година за обект с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], с адрес на потребление [населено място], [улица], за която е издадена фактура № [ЕГН]/14.05.2019 година.

  В подадената от „Енерго-Про Продажби” АД [населено място] касационна жалба се излагат доводи за това, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е довело до неговата необоснованост. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявеният от П. К. Д. против дружеството отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК за недължимост на горепосочената сума да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК „Енерго-Про Продажби” АД [населено място] твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Варна по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК.

  Ответникът по касационната жалба П. К. Д. е подал отговор на същата с вх. № 27 102/11.12.2020 година, с който е изложил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 260 571/23.09.2020 година на Окръжен съд Варна, постановено по гр. д. № 1350/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  „Енерго-Про Продажби” АД [населено място] е било уведомено за обжалваното решение на 01.10.2020 година, а подадената от него касационна жалба е с вх. № 268 961/02.11.2020 година, като 01.11.2020 година е неприсъствен ден. Поради това и с оглед разпоредбата на чл. 60, ал. 6 от ГПК е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Съставът на Окръжен съд Варна е приел за установено, че от констативен протокол № 1 900 926/02.04.2018 година., съставен от служители на „Електроразпределение Север“ АД [населено място], носещ техните подписи и подпис на член от домакинството на абоната П. К. Д., се установявало, че на посочената дата била извършена проверка на средството за търговско измерване (СТИ), отчитащо консумацията на електроенергия за имота на абоната, като същото било демонтирано и подменено с ново. Демонтираният електромер бил поставен в индивидуална опаковка и предаден за проследяваща проверка от БИМ, като в протокола били описани показанията по четири броя регистри. От констативен протокол № 762/03.05.2019 година на БИМ, РО [населено място] било видно, че СТИ било получено в запечатан найлонов плик. Отразено било,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари